Wat is ouderschap?

Ouderschap is meer dan opvoeden alleen. Het krijgen van een kind is een ingrijpende gebeurtenis. Voor mensen die een kind krijgen, verandert er veel. Veel verschillende factoren hebben invloed op het ouderschap, en op hoe ouders dit ouderschap beleven. Zoals het partnerschap, balans tussen werk en gezin, sociale contacten, de financiële situatie en levensvaardigheden van ouders.

Ontwikkeling kind en ouder

Ook de ontwikkeling van het kind én die van de ouders hebben een wisselwerking op elkaar. En op de beleving van ouderschap. Als een ouder het ouderschap positief beleeft, heeft dit een positieve invloed op zijn vertrouwen, welzijn en opvoedgedrag. Dit heeft een positieve invloed op het welzijn van het kind en kan gedragsproblemen voorkomen.

Verwachtingen van ouders

Ouders hebben voor het krijgen van een kind verwachtingen en een beeld van het ouderschap. De mate waarin deze verwachtingen realistisch zijn, staan in relatie tot het zelfvertrouwen van ouders. Als de beelden kloppen met de realiteit dan kennen ouders veel succesmomenten en groeien ze in hun zelfvertrouwen.

Andersom neemt het vertrouwen van de ouders af als de werkelijkheid anders blijkt te zijn. Een goede voorbereiding op het aanstaande ouderschap helpt om te gaan met de komende veranderingen. Wanneer ouders er bijvoorbeeld over durven te praten en onderling afspraken maken, kunnen zij beter anticiperen op de veranderingen die het krijgen van een kind met zich meebrengen.

Lees meer over wat je rol als professional is bij een goede voorbereiding op aanstaand ouderschap.

Levensvaardigheden

Uit onderzoek blijkt dat levensvaardigheden van ouders een positief effect hebben op het welzijn van ouders en hun kinderen. Wat zijn levensvaardigheden? Vaardigheden die ouders helpen om met dagelijkse (lastige) situaties om te gaan die zij tegenkomen in hun ouderschap. Denk bijvoorbeeld aan de vaardigheid om te kunnen plannen, creatief te denken, het reguleren van emoties, het omgaan met stress en relaties.

Effectieve levensvaardigheden

Zelfbewustzijn

Het kunnen herkennen van eigen emoties en gedachten en weten wat de invloed van het eigen gedrag is. Een ouder voelt zich zeker over zichzelf en wat hij of zij kan.

Zelfmanagement

Het kunnen beheersen van eigen emoties, gedachten en gedrag, het kunnen omgaan met stress en zichzelf motiveren en naar doelen werken en deze behalen.

Maatschappelijk bewustzijn

Het kunnen in leven in andere mensen met verschillende achtergronden en culturen en om sociale en ethische normen van gedrag te begrijpen.

Relatievaardigheden

Het kunnen aangaan van positieve relaties met verschillende mensen. Dit betekent helder communiceren, actief luisteren, samenwerken, groepsdruk weerstaan, onderhandelen en hulp aanbieden wanneer dit nodig is.

Verantwoordelijke besluitvorming

Het kunnen maken van constructieve en respectvolle keuzes over persoonlijk gedrag en sociale interactie.

Naast de term levensvaardigheden wordt ook de term 21e century skills vaak gebruikt. Dit zijn vaardigheden die belangrijk zijn bij zaken die komen kijken bij deze tijd, zoals mediawijsheid.

Lees meer over levensvaardigheden en ouderschap op de lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van de Hogeschool Leiden.

Foto Maartje van Dijken

Maartje van Dijken

senior medewerker inhoud