Moeder-babygroepen: verhalen delen biedt steun

Wat als je net moeder bent geworden en je weet niet bij wie je terecht kunt met je opvoedvragen? Je kind slaapt bijvoorbeeld slecht of eet niet goed. 'Moeders kunnen hier niet altijd met iemand over praten', vertelt Elle van den Tillart, pedagoog en opvoedondersteuner voor ouders. Zij blikt terug op haar tijd als begeleider van moeder-babygroepen in Utrecht. 'Het is prachtig om moeders met kinderen in dezelfde leeftijd samen te brengen. Zo kunnen ze elkaar steunen en leren ze hun kwetsbaarheid te tonen.'

Je bent niet de enige die vijf keer per nacht wakker wordt van je huilende baby.
Elle van den Tillart

Voorkomen in plaats van genezen

Het komt veel voor dat moeders pas hulp inschakelen als ze er helemaal doorheen zitten, volgens Van den Tillart. Op sociale media zien ze vaak alleen de leuke verhalen over opvoeden, of ze horen van vrienden hoe snel hun kind al zindelijk is of kan lopen. 'Als de opvoeding bij jezelf dan moeizamer gaat, voelt dit al snel als falen.' Door de schaamte zoeken moeders regelmatig pas laat professionele hulp. 'Er gaat daardoor veel geld naar genezen in plaats van het voorkomen van problemen.'

Steun vinden bij elkaar

'Moeder-babygroepen zijn een goede oplossing om grotere opvoedproblemen te voorkomen', vertelt Van den Tillart. In zo'n groep vinden moeders steun bij elkaar. 'Ze leren naast de mooie ook de moeilijke momenten te delen. Dat het moederschap soms ook gewoon heel zwaar is. Dat je bijvoorbeeld niet de enige bent die vijf keer per nacht wakker wordt van je huilende baby. Door daar met elkaar over te praten, maak je het onderwerp normaal.'

Verschillende culturen

Bij de moeder-babygroepen zitten allerlei culturen door elkaar. Bijvoorbeeld moeders van Nederlandse, Syrische, Marokkaanse en Turkse afkomst. Van den Tillart vindt het mooi hoeveel steun het de moeders biedt om verhalen met elkaar te delen. 'Ze kunnen veel van elkaars culturen leren. Zo gaat bijvoorbeeld iedere cultuur anders om met zindelijkheidstraining. Er zit veel kennis bij die moeders.'

Een moeder speelt met haar jonge kind bij een moeder-babygroep.

Naar elkaar omkijken

Sommige moeders wonen in een wijk zonder enige familie in de buurt. Dan is zo'n groep een extra steun. Van den Tillart: 'Je ziet dat de moeders na een tijdje steeds beter contact krijgen met elkaar en meer voor elkaar gaan doen. Even bellen of een keer samen naar het park gaan. Het is zo waardevol als de moeders hun netwerk uitbreiden, naar elkaar omkijken en er voor elkaar zijn.'

Weten wat er speelt

Volgens Van den Tillart is het niet alleen fijn dat de moeders hun netwerk uitbreiden en steun hebben aan elkaar. Ook is het waardevol dat ze wekelijks contact hebben met een professional die de bijeenkomsten begeleidt. 'Ik vind het belangrijk om er niet bij te zitten als de professional die het allemaal beter weet, maar als een gespreksleider. Ik zorg dat iedereen elkaar laat uitpraten en help waar nodig. Door de bijeenkomsten weet ik wat er speelt en kan ik samen met moeders kijken of er meer nodig is. Eventueel kan ik moeders dan doorverwijzen naar andere professionals.'

Mogelijkheden ontdekken

Ook nodigt Van den Tillart regelmatig andere professionals uit. Zoals de jeugdverpleegkundige, een fysiotherapeut of een gezinswerker. 'Zo leren ze ook de andere hulpverleners kennen en weten ze welke mogelijkheden er zijn voor henzelf en hun kind. Met welke vragen ze bijvoorbeeld terecht kunnen bij het consultatiebureau, het buurtteam of de huisarts. Dit soort moeder-babygroepen zouden ze overal moeten hebben.'

Tips voor professionals die ouders ondersteunen

  • Investeer in initiatieven die ouders bij elkaar brengen. Zo werk je aan preventie, waarmee grotere problemen voorkomen kunnen worden.
  • Luister naar de verhalen van de moeders en zie hun kracht en mogelijkheden.
  • Zorg dat er altijd een professional bij de bijeenkomsten zit. Zo krijg je goed zicht op wat er speelt bij de moeders in de wijk en kun je tijdig aan de bel trekken.
  • Werk samen met andere professionals en initiatieven. Daarmee kun je voor ouders een plek bieden om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren, vanaf het moment dat ze een baby verwachten tot en met de puberteit.
     
Foto Caroline Vink

Drs. Caroline Vink

senior beleidsadviseur