Cijfers over opvoedingsproblemen

Aantal ouders met opvoedingsproblemen

Recente cijfers over het voorkomen van opvoedingsproblemen ontbreken. De meest recente cijfers dateren uit 2011. Ruim een kwart (26,3 procent) van ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar maakte zich toen in het jaar voorafgaand aan het onderzoek zorgen over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van hun kinderen. Dit blijkt uit het onderzoek Jeugd en Opgroeien (OJO) waarbij ruim 25.000 ouders gevraagd zijn vragen te beantwoorden over mogelijke kind- en opvoedproblemen.

Om na te gaan hoeveel ouders opvoedingsproblemen ervaren is onderscheid gemaakt tussen opvoedingscompetentie en problemen in de ouder-kindinteractie. Bijna 17 procent van de ouders voelt zich incompetent als opvoeder en 12 procent is ontevreden over de relatie met hun kind (Bot, e.a., 2013).

Definitie

Van opvoedingsproblemen is sprake als problemen tussen ouders en kinderen niet meer binnen het gezin zelf opgelost kunnen worden. Er zijn dan verdergaande interventies nodig, zoals een intensieve training voor de ouders, begeleiding in het gezin, bijzondere voorzieningen voor het kind of nog verdergaande ingrepen waarvoor de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld. De sector opvoedingsondersteuning hanteert een indeling van opvoedingsvragen. Deze loopt van alledaagse opvoedingsvragen via opvoedingsspanning naar opvoedingscrisis en opvoedingsnood. Vanaf een opvoedingscrisis is sprake van een probleemsituatie.

Meer informatie

Opvoeden en ouderschap

  • Bot, S., Roos, S. de, Sadiraj, K., Keuzenkamp, S. Broek, A. van den & Kleijnen, E. (2013). Terecht in de jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedingsproblematiek en jeugdzorggebruik. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Blokland, G. (2010). 'Over opvoeden gesproken : methodiekboek pedagogisch adviseren'. Amsterdam: SWP Uitgeverij

Meer informatie over gebruikt onderzoek:

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud