Invloed partnerschap op kind en ouders

De kracht van een goede partnerrelatie is groot. Deze relatie heeft veel invloed op het welzijn van ouders en kinderen. Wanneer partners ouders worden, stelt dit andere eisen aan hun relatie dan ervoor. Dit kan spanning geven. Omgekeerd kunnen spanningen in de partnerrelatie doorwerken in het ouderschap. En dus is het belangrijk dat je het partnerschap als professional meeneemt als onderwerp in de coaching en ondersteuning van ouders.

Goede relatie heeft een positieve invloed

Een goede en duurzame partnerrelatie heeft een positieve invloed op het welzijn en de lichamelijke gezondheid van beide partners. Ook heeft dit een positieve invloed op het welbevinden van de kinderen. Kinderen die opgroeien bij ouders met een goede relatie:

  • Doen het beter op school.
  • Hebben een betere fysieke en mentale gezondheid.
  • Gebruiken minder alcohol en drugs.
  • Hebben een betere relatie met hun ouders.
  • Er is minder sprake van fysiek en seksueel misbruik.
  • Hebben minder emotionele problemen.
  • Laten minder delinquent gedrag zien.;
  • Minder pogingen tot zelfdoding.
  • Gaan zelf minder scheiden.

Een sterke goede relatie zorgt ervoor dat de partners zich veilig voelen en vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Hierdoor kunnen ouders met vertrouwen een nieuwe fase in hun leven ingaan. Zoals de nieuwe fase die aanbreekt bij ouderschap. Door dit vertrouwen is het makkelijker met de veranderingen en toenemende druk rond ouderschap om te gaan.

Ouderschap beïnvloedt relatie en andersom

Een goede partnerrelatie heeft dus invloed op het welzijn van de kinderen. Andersom heeft het welbevinden en het gedrag van de kinderen ook invloed op de ouders. Heb daarom bij het uitvoeren van interventies voor opvoedondersteuning altijd aandacht voor de relatie van de ouders. En heb bij programma's die bedoeld zijn om de partnerrelatie te verbeteren aandacht voor het ouderschap en het opvoeden.

Foto Maartje van Dijken

Maartje van Dijken

senior medewerker inhoud