Welbevinden van ouders

Evenwichtige ouders, blije kinderen?

Wat weten we over het welbevinden van ouders? Hoe kunnen we ouders steunen en begeleiden in de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen met aandacht voor hun eigen welbevinden? Op basis van literatuuronderzoek, praktijkervaringen en interviews met ouders zijn verschillende aspecten van het welbevinden van ouders ondergebracht in vijf pijlers. Samen geven deze pijlers inzicht in de steun en aandacht die de ontwikkeling van ouderschap vraagt.

Omslag Welbevinden van ouders
Titel: 
Welbevinden van ouders. Evenwichtige ouders, blije kinderen?
Auteur: 
Speetjens, P. Nilsen, Y. en C. Vink
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
40 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

De kern van het verhaal is visueel samengevat:

Visuele samenvatting