Effectief werken in het veranderende jeugdveld

Naar een gezamenlijke visie

Gemeenten, jeugdhulporganisaties en professionals willen samen zorgen dat kinderen, jongeren en ouders jeugdhulp krijgen die past bij hun situatie en die effectief is. Effectief werken is echter niet eenvoudig. De notitie 'Effectief werken in het veranderende jeugdveld' biedt een raamwerk voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders die in maatschappelijk partnerschap effectieve jeugdhulp willen realiseren. Een van die uitgangspunten is dat gemeenten met professionals, aanbieders, ouders en jongeren in gesprek blijven over wat effectieve jeugdhulp is.

De hier gepresenteerde visie op effectieve jeugdhulp kwam tot stand in gesprek met verschillende partijen in het jeugdveld, waaronder professionals en onderzoekers.

omslag Effectief werken in het veranderende jeugdveld
Titel: 
Effectief werken in het veranderende jeugdveld. Naar een gezamenlijke visie
Auteur: 
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
16 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie