Over effectieve jeugdhulp

Wat is effectieve jeugdhulp?

De overlappende bronnen voor effectieve jeugdhulp: kennis uit onderzoek, expertise uit de praktijk en ervaring van cliënten

Effectieve jeugdhulp is hulp die leidt tot de volgende resultaten:

  • kinderen en jongeren die zich zo goed mogelijk ontwikkelen
  • opvoeders met voldoende opvoedingsvaardigheden
  • afname van opgroei- en opvoedproblemen.

Effectieve jeugdhulp houdt in dat je 'evidence-based' werkt: je benut de beschikbare kennis over wat werkt. Die kennis komt uit drie verschillende bronnen: wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten.

Wat is er voor nodig?

In Nederland wordt nog niet overal systematisch kennis verzameld over de effecten van jeugdhulp. Wel weten we dat jeugdhulp niet vanzelfsprekend effectief is. Effectieve jeugdhulp veronderstelt toepassing van kennis over wat wel en niet werkzaam is. Het vraagt om het volgende.

Een effectieve professional

Een effectieve professional:

  • weet wat werkt: kennis over algemeen en specifiek werkzame factoren van hulp, vaak verpakt in interventies
  • doet wat werkt: de professional heeft de competenties om deze kennis goed toe te passen
  • meet zijn resultaten en verbetert de hulp als de resultaten achterblijven

Je maakt bijvoorbeeld gebruik van de kennis uit de Databank Richtlijnen en de Databank Effectieve jeugdinterventies en je deelt je kennis op het Platform Vakmanschap.

Lees meer over wat werkt in effectieve jeugdhulp

Een effectieve organisatie

Een effectieve organisatie zorgt dat de professionals effectieve jeugdhulp inzetten en verhoogt de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van de jeugdhulp, door voortdurend de resultaten te meten en de jeugdhulp te verbeteren.

Lees meer over professionalisering van jeugdhulp.

Effectief beleid

Effectieve hulp draagt bij aan het bereiken van beleidsdoelstellingen. De beleidsmaker stelt zich op de hoogte van de bestaande kennis over wat werkt en van de grenzen van die kennis. Beleidsmakers kunnen met jeugdhulporganisaties in gesprek gaan over de resultaten, om samen te zorgen voor een sluitend en effectief jeugdhulpaanbod. Zo geven zij vorm aan hun maatschappelijk partnerschap.

Lees meer over bouwstenen van een effectieve aanpak in het jeugdveld.

Bram van den Berg