Meten, spreken en verbeteren voor professionals

Methodisch werken met instrumenten − meten en verbeteren − is een werkzame factor van effectief hulpverlenen. Instrumenten, bijvoorbeeld vragenlijsten, zijn in de eerste plaats bedoeld om het werk van de professional te ondersteunen en de hulp te verbeteren.

Verbeteren tijdens de hulpverlening

Professionals kunnen het proces van meten en verbeteren in hun dagelijkse werk toepassen. Het draait dan om de uitkomsten voor de individuele cliënt en de hulpverlener. Via een vragenlijst verzamelt de professional systematische informatie over de voortgang van de hulp. Daarmee kunnen de cliënt en de professional tijdens de behandeling bespreken of de behandeling op het juiste spoor zit, of dat zij moeten bijsturen om het gewenste effect te bereiken.

Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) ontwikkelde hulpmiddelen waarmee professionals

Verbeteren op teamniveau

De gegevens die zijn verzameld met vragenlijsten zijn ook bruikbaar op teamniveau. Dan draait het om de kwaliteit van de hulpverlening van het team als geheel. Aan de hand van vier vragen op basis van de oplossingsgerichte werkwijze kunnen professionals verbeteracties formuleren:

  • Herkennen: Komen de gegevens overeen met het beeld dat we zelf hebben?
  • Begrijpen: Kunnen we de gegevens verklaren?
  • Waarderen: Vinden we de uitkomsten goed genoeg?
  • Verbeteren: Zijn er verbeteracties nodig?

Het document Evaluatie door middel van het feedback- en verbetergesprek van het SEJN biedt handvatten voor het bespreken van gegevens in het team. Dat gesprek kan leiden tot uiteenlopende verbeteringen. Zo kan het resultaat zijn dat het hulpaanbod verandert, dat de teamleden bijscholing krijgen of dat sommige thema's standaard onderwerp worden van de werkbegeleiding.

Om ervoor te zorgen dat er op de werkvloer een cyclus ontstaat van meten en verbeteren, is het belangrijk dat

  • de instrumenten aansluiten bij de hulp
  • het meten deel uitmaakt van de dagelijkse praktijk
  • de gegevens op teamniveau worden teruggekoppeld en besproken met de professionals.

Ook op het niveau van de organisatie kan de informatie uit instrumenten bijdragen aan verbetering.

Bram van den Berg