Ike van der Schoor

Foto Ike van der Schoor
Functie: 
senior medewerker inhoud
E-mailadres: 
i.vanderschoor@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 66 45
Volg Ike van der Schoor op social media: 

Ike werkt als adviseur bij het NJi-programma Kennis over effectief werken in de jeugdsector. Ze gaat graag in gesprek over welke meerwaarde opname in de databank Effectieve jeugdinterventies heeft voor interventies. In samenwerking met de erkenningscommissie, interventieontwikkelaars en gemeenten draagt ze bij aan het verspreiden van kennis over effectief werken en lerend doen wat werkt. Daarnaast ontwikkelt en organiseert Ike het kennisevent Jeugd in Onderzoek met acht andere kennispartners.

Met haar opleiding Bestuurskunde en Humanistiek heeft Ike gewerkt bij Altrecht Preventie, 's Heeren Loo en de RINO Groep. Ike heeft daardoor kennis over beleidsvoorbereiding voor de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg. Verder heeft ze kennis over opleiding en beroepsregistratie van professionals in en rond de jeugd-ggz.