Meten, spreken en verbeteren voor lerende organisaties

Meten, spreken en verbeteren draagt bij aan de ontwikkeling van een lerende organisatie. Door het opzetten van een meet-, spreek- en verbeterbeweging kunnen organisaties gegevens uit vragenlijsten en hun cliëntregistratiesystemen benutten door ze samen te bespreken, te duiden en te onderzoeken of er verbetermogelijkheden zijn.

Een meet-, spreek- en verbeterbeweging opzetten

Door het opzetten van een meet-, spreek- en verbeterbeweging kun je als organisatie belangrijke vragen beantwoorden zoals:

  • Leiden de activiteiten tot de gewenste resultaten?
  • Sluit het aanbod voldoende aan bij de behoeften van de cliënten?
  • Voeren professionals de activiteiten op de juiste manier uit?
  • Hebben professionals bijscholing nodig?

Het opzetten van zo'n meet-, spreek- en verbeterbeweging en de ontwikkeling van een lerende organisatie vraagt om een lange adem.

Aan de hand van hun ervaringen met leren en verbeteren, en de lessen die ze eruit leren, kunnen organisaties ook met hun opdrachtgever praten over doen wat werkt. Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde de tool Samen in gesprek over cijfers voor beleidsmedewerkers van gemeenten, samenwerkingsverbanden en jeugdzorgaanbieders.

Twee voorbeelden van meet-, spreek- en verbeterbewegingen zijn het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) en de Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (RKJ's).

SEJN

In SEJN werken jeugdhulpinstellingen en kennis- en onderzoekorganisaties met elkaar aan de effectiviteit van jeugdhulp. In de Lerende Databank Jeugd (LDJ) brengen de jeugdhulpinstellingen gegevens over doelgroep, aanpak en uitkomsten van jeugdhulp samen. Door de informatie samen te voegen in de LDJ kun je resultaten van organisaties, teams en interventies met elkaar vergelijken. De organisaties bespreken die resultaten met elkaar. Zo leren ze van elkaar en weten ze hoe ze de hulp verder kunnen verbeteren. Het SEJN maakte een video over hoe dat werkt. Ook ontwikkelden ze diverse tools

RKJ's

De vijftien RKJ's zijn regionale kenniswerkplaatsen die in hun regio een leerbeweging op gang brengen. Hier werken praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren samen aan regionale maatschappelijke vraagstukken. 

Bram van den Berg