Kennis- en leeropbrengsten Lerende Databank Jeugd

Jeugdhulpinstellingen werken in het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) aan de effectiviteit van de hulpverlening. Samen hebben zij de Lerende Databank Jeugd (LDJ) opgericht. Op deze pagina lees je welke kennis- en leeropbrengsten dit heeft opgeleverd.

Kennis- en leeropbrengsten

In de LDJ brengen de jeugdhulpinstellingen gegevens over doelgroep, aanpak en uitkomsten van jeugdhulp samen. SEJN-organisaties bespreken die resultaten met elkaar. Zo leren ze van elkaar en weten ze hoe ze de hulp verder kunnen verbeteren.

Dit heeft twee soorten kennis- en leeropbrengsten opgeleverd:

Meten, spreken en verbeteren

De eerste soort kennis is dat de LDJ bijdraagt aan het versterken van de meet-, spreek- en verbeterbeweging. Zoals:

  • Meten, spreken en verbeteren draagt bij aan de ontwikkeling van een lerende organisatie. Wanneer professionals, teams en organisaties samen praten over hun resultaten, motiveert dat jeugdhulpprofessionals om aan jongeren en ouders feedback te vragen over de resultaten van de hulp. 
  • Jongeren zijn gemotiveerder om informatie te geven aan professionals als vragenlijsten niet over hun problemen gaan. Ze delen dan eerder informatie over wat zij nodig hebben om zich te ontwikkelen en hun toekomstwensen te bereiken.
  • Bij het praten over resultaten is het de uitdaging om niet nog meer onderzoeksvragen te stellen. SEJN-organisaties willen stoppen zich te verschuilen achter de gedachte dat we het niet precies weten. Want kunnen we het ooit precies weten? Het is beter om naar de geleerde lessen te kijken en gezamenlijk te besluiten: wat gaan we morgen anders doen?

Inhoudelijke kennis

De tweede soort kennis is inhoudelijke kennis over resultaten van jeugdhulp. Zoals:

  • Ambulante jeugdhulp uitgevoerd door SEJN-instellingen laat mooie effecten zien. Ouders rapporteren minder opvoedstress en de gedragsproblemen van kinderen zijn verminderd. Door de positieve uitkomsten van de monitor behaalde de interventie IAG een hoger erkenningsniveau voor de databank Effectieve jeugdinterventies.
  • Met de gegevens uit de LDJ kan worden ingesprongen op acute vragen die uit de maatschappij komen, zoals vragen over mentale gezondheid tijdens de coronacrisis. Waar andere partijen eerst nog een dataverzameling moeten opzetten of helemaal geen data ter beschikking hebben, kan SEJN met de LDJ op korte termijn antwoord geven. Dit komt omdat de data structureel verzameld worden. 
  • De gegevens uit de LDJ kunnen ook een signalerende functie hebben. Bijvoorbeeld de effectgroottes voor ambulante systeemgerichte hulp die per jaar verschillen. Dat vraagt om nader onderzoek. Zo kan het zijn dat de kwaliteit onder druk staat. SEJN-organisaties kunnen samen voor die kwaliteit van de uitvoering gaan staan.

Bekijk voor meer informatie over het SEJN en de Lerende Databank Jeugd: SEJN.nl.

Bram van den Berg