Monitoren van de resultaten van jeugdhulp

Gemeenten leggen in hun sociaal beleid vast welke maatschappelijke resultaten ze willen realiseren. Jeugdhulp kan bijdragen aan het realiseren van deze maatschappelijke resultaten. Bijvoorbeeld aan het voorkomen van schooluitval of uithuisplaatsingen.

Praten over maatschappelijke resultaten

Er zijn veel activiteiten en voorzieningen die eraan moeten bijdragen dat de ambities in het sociaal beleid gehaald worden. Binnen het onderwijs en alle voorzieningen voor preventie, steun of hulp wordt er hard gewerkt aan positieve resultaten voor alle kinderen, jongeren en ouders. Gemeenten kopen activiteiten van voorzieningen in waarvan zij verwachten dat die in hun gemeente nodig zijn om gewenste maatschappelijke resultaten te behalen. Een van die voorzieningen is jeugdhulp.

Jeugdhulpaanbieders leveren goede hulp door te werken met effectieve methoden en goed opgeleide medewerkers. Gemeenten en jeugdhulpaanbieders evalueren de geboden hulp door samen te praten over de uitkomsten van de jeugdhulp: zijn cliënten tevreden, maken ze de behandeling helemaal af, en worden de doelen van de hulp behaald? Positieve uitkomsten dragen bij aan het behalen van maatschappelijke resultaten voor kinderen, jongeren en ouders. Een gesprek over de uitkomsten is uitgangspunt voor een een meet-, spreek- en verbeterbeweging die kan leiden tot betere jeugdhulp. Cijfers spreken nooit voor zich; er moet altijd over gesproken worden.

In het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) werken jeugdhulpaanbieders met elkaar aan de effectiviteit van jeugdhulp. In de Lerende Databank Jeugd (LDJ) brengen de jeugdhulpaanbieders gegevens over doelgroep, aanpak en uitkomsten van jeugdhulp samen. Door de informatie samen te voegen in de LDJ kun je resultaten van organisaties, teams en interventies met elkaar vergelijken. De organisaties bespreken die resultaten met elkaar. Zo leren ze van elkaar en weten ze hoe ze de hulp verder kunnen verbeteren. Het SEJN maakte een video over hoe dat werkt. 

Harmonisatie

Gemeenten hebben met veel verschillende aanbieders te maken en die aanbieders werken binnen verschillende gemeenten. Daarom namen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Nederlands Jeugdinstituut het initiatief tot harmonisatie van uitkomst-indicatoren. Met de brancheorganisaties verkenden zij welke uitkomsten de verschillende aanbieders op dit moment meten en hoe dit op elkaar kan worden afgestemd. Dat proces leidde tot een geharmoniseerde 'outcome-set'. Lees meer op de pagina Geharmoniseerde outcome-set.

Gemeenten zijn verplicht om ook op beleidsniveau de ervaring van cliënten in beeld te brengen. Zo meten zij hoe de gemeentelijke jeugdhulp als geheel ervaren wordt. Een mogelijk instrument om dit in beeld te brengen is de Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCJO).

Monitors

Op Waarstaatjegemeente.nl en CBS StatLine vinden gemeenten informatie die ze kunnen gebruiken om hun maatschappelijk resultaat te monitoren.

Hulp nodig bij hoe je goed kunt monitoren? Neem dan een kijkje in het stappenplan Hoe kan ik goed monitoren?

Bram van den Berg