Monitoren van het effect van jeugdhulp

Gemeenten leggen in hun sociaal beleid vast welke maatschappelijke resultaten ze willen realiseren. Het kan in een gemeente bijvoorbeeld wenselijk zijn dat het percentage jongeren met overgewicht vermindert en dat jongeren meer sporten. Een andere gemeente wil misschien minder schooluitval.

Praten over outcome

Er zijn veel activiteiten en voorzieningen die eraan moeten bijdragen dat de ambities in het sociaal beleid gehaald worden. Binnen het onderwijs en alle geledingen van de hulp wordt er hard aan gewerkt om alle jongeren en ouders die dat nodig hebben zo goed mogelijk te ondersteunen. Gemeenten kopen de hulp in waarvan zij verwachten dat die in hun gemeente nodig is om het gewenste maatschappelijk resultaat te behalen.

Aanbieders leveren goede hulp door te werken met effectieve methoden en goed opgeleide medewerkers. Gemeenten en aanbieders evalueren de geboden hulp door samen te praten over 'outcome': zijn cliënten tevreden, vallen ze uit, en nemen hun problemen af? Een gesprek over deze outcome-indicatoren is uitgangspunt voor een meet-, spreek- en verbeterbeweging die kan leiden tot betere jeugdhulp. Cijfers spreken nooit voor zich; er moet altijd over gesproken worden.

Harmonisatie

Gemeenten hebben met veel verschillende aanbieders te maken en aanbieders werken binnen verschillende gemeenten. Daarom hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Nederlands Jeugdinstituut het initiatief genomen tot harmonisatie van outcome-indicatoren. Met de brancheorganisaties hebben zij verkend welke outcome de verschillende aanbieders op dit moment meten en hoe dit op elkaar kan worden afgestemd. Lees hierover meer bij het onderwerp Monitoring.

Gemeenten zijn verplicht om ook op beleidsniveau de ervaring van cliënten in beeld te brengen. Zo meten zij hoe de gemeentelijke jeugdhulp als geheel ervaren wordt. Een mogelijk instrument om dit in beeld te brengen is de Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCJO).

Monitors

Op Waarstaatjegemeente.nl en CBS StatLine vinden gemeenten informatie die ze kunnen gebruiken om hun maatschappelijk resultaat te monitoren.

Bram van den Berg