Hoe kan ik goed monitoren? Een stappenplan

Wil je een scherper beeld van hoe het gaat met de jeugd in jouw gemeente of regio? Ga monitoren! Door te monitoren leer je van cijfers en verhalen en kun je beleid verbeteren. Dit stappenplan helpt in de opzet, ontwikkeling en benutting van monitoring. 

Voor wie?

Het stappenplan helpt bij het monitoren van je beleid en ambities voor kinderen en jongeren in jouw gemeente of regio. De focus ligt op beleid. Het is daarom vooral bedoeld voor beleidsmakers en -medewerkers van gemeenten, organisaties, samenwerkingsverbanden en andere partijen in onderwijs, sociaal domein of zorg die samen willen volgen hoe het gaat met 'hun' jeugd.

Waarom monitoren?

Door te monitoren krijg je een beter beeld van hoe het ervoor staat met kinderen en jongeren in jouw gemeente of regio. Je leert hoe je beleid hieraan bijdraagt en je kunt beter zien of je je ambities realiseert. Dit inzicht is belangrijk om te kunnen leren wat goed gaat en wat anders kan. Daar kun je vervolgens verbeteracties voor opstellen. Monitoren is cruciaal in een leer- en verbetercyclus.  

De stappen

In dit stappenplan krijg je een overzicht van welke acties en overwegingen je moet nemen om tot goed monitoren te komen. Dit zijn de stappen die je moet nemen in de opstart: wil je investeren, met wie werk je samen en wat wil je monitoren? Maar ook de stappen die gaan over de dataverzameling, omgaan met privacy en regelgeving en het presenteren en doorontwikkelen van de monitor.   

Omslag Hoe kan ik goed monitoren
Titel: 
Hoe kan ik goed monitoren? Een stappenplan
Auteur: 
Ven, H. van de, M. Hooijsma
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
16 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Naar het stappenplan