Kwaliteitskompas: samen maken we het verschil voor kinderen en jongeren

Ben jij beleidsmaker bij een gemeente, onderwijsorganisatie of zorgaanbieder? En wil je meer impact maken met jouw beleid? Het Kwaliteitskompas helpt je om betere resultaten voor kinderen en jongeren te bereiken. Het biedt praktische tips en vragen waarmee je aan de slag kunt om toe te werken naar een doelgerichte aanpak, samen met partners.

Wat is het Kwaliteitskompas?

Het Kwaliteitskompas geeft inzicht in hoe je kunt sturen op betere resultaten voor kinderen en jongeren en biedt handvatten hoe je toe kunt werken naar een samenhangende aanpak. Het helpt om krachten te bundelen, beter te doen wat kinderen en jongeren nodig hebben, de opgave te vertalen naar een concreet plan, en duurzame resultaten te bereiken voor kinderen en jongeren. Het Kwaliteitskompas bestaat uit zeven bouwstenen.

Visuele weergave Kwaliteitskompas

Aan de slag

Het Kwaliteitskompas is een dynamisch instrument dat je in kunt zetten op een manier die voor jou passend is. Je kunt bijvoorbeeld starten bij de bouwsteen waar de meeste energie op zit. Let wel, je maakt de meest impact als er aan alle bouwstenen wordt gewerkt en je het hele proces van het Kwaliteitskompas volgt.

'Samen leren en verbeteren' is een cruciale bouwsteen in het Kwaliteitskompas. Om resultaten voor kinderen en jongeren te verbeteren, is het belangrijk om steeds in kaart te brengen wat er goed gaat en wat er beter kan. Dit geldt voor zowel beleid als uitvoering.

Interactief overzicht

Je kunt hieronder de zeven bouwstenen bekijken. Maar je kunt ook het interactieve overzicht gebruiken, waar je eenvoudig door de bouwstenen heen klikt. Dat overzicht is aangevuld met inspirerende voorbeelden en veelgestelde vragen per bouwsteen.

Naar het interactieve overzicht

De bouwstenen

0. Hoe werken we succesvol samen aan een vraagstuk?

A. Gezamenlijk belangB. Samenwerking en besluitvorming

1. Hoe gaat het met onze kinderen en jongeren en wat willen we bereiken?

A. Staat van de jeugdB. Ambities

2. Wat is er over een paar jaar beter voor kinderen en jongeren?

Maatschappelijk resultaat

3. Hoe gaan we het maatschappelijk resultaat bereiken?

A. VeranderverhaalB. Activiteiten

4. Hoe voeren we activiteiten zo goed mogelijk uit?

De kwaliteit van activiteiten

5. Wat hebben kinderen en jongeren aan de activiteiten gehad?

Uitkomsten van activiteiten

6. Hoe kunnen we onze resultaten verbeteren?

Samen leren en verbeteren

Monique Malmberg

Monique Malmberg

senior medewerker inhoud