Kwaliteitskompas: samen maken we het verschil voor kinderen en jongeren

Ben jij beleidsmaker bij een gemeente, onderwijsorganisatie of zorgaanbieder? En wil je meer impact maken met jouw beleid? Het Kwaliteitskompas helpt je om betere resultaten voor kinderen en jongeren te bereiken. Het biedt praktische tips en vragen waarmee je aan de slag kunt om toe te werken naar een doelgerichte aanpak, samen met partners.

Wat is het Kwaliteitskompas?

Het Kwaliteitskompas geeft inzicht in hoe je kunt sturen op betere resultaten voor kinderen en jongeren en biedt handvatten hoe je toe kunt werken naar een samenhangende aanpak. Het helpt om krachten te bundelen, beter te doen wat kinderen en jongeren nodig hebben, de opgave te vertalen naar een concreet plan, en duurzame resultaten te bereiken voor kinderen en jongeren.

In onderstaande video wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe het Kwaliteitskompas jou kan helpen om samen met partners het verschil te maken voor kinderen en jongeren.

Videobeschrijving

Wil je als gemeente, zorgaanbieder, onderwijsorganisatie of andere partij in het jeugdveld meer impact maken voor kinderen en jongeren? En ben je op zoek naar tools die je hierbij kunnen helpen? In deze video wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe het Kwaliteitskompas jou kan helpen om samen met partners het verschil te maken voor kinderen en jongeren.

Het Kwaliteitskompas bestaat uit zeven bouwstenen. Bij iedere bouwsteen vind je een werkblad. Per bouwsteen staat beschreven wat het resultaat is, wat de bouwsteen inhoudt en welke vragen daarbij belangrijk zijn.

Visuele weergave Kwaliteitskompas

Aan de slag

Je maakt het meeste impact als er aan alle bouwstenen wordt gewerkt en je de cyclus volgt om continu te leren. Zorg dat je het doel van het kompas in zicht houdt. Waar gaan we naartoe wat willen we bereiken? Die vragen komen aan de orde in bouwsteen 1 en 2.

Om de resultaten voor kinderen en jongeren te verbeteren, breng je steeds in kaart wat goed gaat en wat beter kan. Dat kun je niet alleen. Daarom is 'Samen leren en verbeteren' een cruciale bouwsteen. Dit geldt voor zowel beleid als uitvoering.

In onderstaande video leggen de gemeente Noordwijk en haar samenwerkingspartners uit hoe ze het Kwaliteitskompas inzetten om het jeugdbeleid te verbeteren. 

Videobeschrijving

Welk proces doorloopt de gemeente Noordwijk met haar samenwerkingspartners om samen impact te maken voor kinderen en jongeren? In deze video leggen de gemeente en haar partners uit hoe ze het Kwaliteitskompas inzetten om het jeugdbeleid te verbeteren. Ze delen hun geleerde lessen en laten zien hoe ze hebben samengewerkt voor succes.

Interactief overzicht

Je kunt hieronder de zeven bouwstenen bekijken. Maar je kunt ook het interactieve overzicht gebruiken, waar je eenvoudig door de bouwstenen heen klikt. Dat overzicht is aangevuld met inspirerende voorbeelden en veelgestelde vragen per bouwsteen.

Naar het interactieve overzicht

De bouwstenen

0. Hoe werken we succesvol samen aan een vraagstuk?

A. Gezamenlijk belangB. Samenwerking en besluitvorming

1. Hoe gaat het met onze kinderen en jongeren en wat willen we bereiken?

A. Staat van de jeugdB. Ambities

2. Wat is er over een paar jaar beter voor kinderen en jongeren?

Maatschappelijk resultaat

3. Hoe gaan we het maatschappelijk resultaat bereiken?

A. VeranderverhaalB. Activiteiten

4. Hoe voeren we activiteiten zo goed mogelijk uit?

De kwaliteit van activiteiten

5. Wat hebben kinderen en jongeren aan de activiteiten gehad?

Uitkomsten van activiteiten

6. Hoe kunnen we onze resultaten verbeteren?

Samen leren en verbeteren

Op de pagina Werkwijze gemeentelijke aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag lees je meer over hoe het kwaliteitskompas kan helpen bij de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Monique Malmberg

Monique Malmberg

senior medewerker inhoud