Kwaliteitskompas | 1B. Ambities

Met beleid wil je zorgen dat het leven van kinderen en jongeren verbetert. Het formuleren van ambities helpt je hierbij en geeft richting aan de uitvoering van beleid. Welke problemen wil je de komende tijd aanpakken? Of welke beschermende factoren wil je versterken? Dat is waar ambities over gaan. Een ambitie zegt iets over wat je wilt en waar je voor wilt gaan. In deze bouwsteen van het Kwaliteitskompas lees je hoe je ambities kunt formuleren.

Waaruit bestaat een ambitie?

In een ambitie geef je aan welke problemen of kansen je wilt aanpakken. Een ambitie zegt iets over de wil om iets te veranderen of te betekenen. Bijvoorbeeld: 'We willen dat minder kinderen opgroeien in armoede'. Je kunt ook aangeven welke factoren die positief zijn voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren je wilt versterken, de zogeheten beschermende factoren. Bijvoorbeeld: 'We willen dat ieder kind opgroeit in een veilige thuisomgeving'. Een ambitie mag algemeen zijn, zoals: 'We willen dat alle kinderen gezond opgroeien'. Daarna maak je een vertaalslag naar concretere doelstellingen.

Het beeld over hoe het gaat met kinderen en jongeren helpt bij het formuleren van ambities. Het geeft je een idee welke problemen je moet aanpakken of op welke beschermende factoren je kunt inzetten. Denk bij beschermende factoren bijvoorbeeld aan sociale binding en constructieve tijdsbesteding. Beschermende factoren vormen een buffer tegen de negatieve invloed van risicofactoren.

Het is raadzaam om in je ambities in te gaan op het resultaat dat je wilt realiseren in het leven van kinderen en jongeren. Wat wil je voor kinderen en jongeren verbeteren? Soms zijn daarvoor ambities nodig die gaan over de inrichting van het systeem of over randvoorwaarden. Denk aan een goede samenwerking tussen partners of een goed functionerend facturatiesysteem. Maar deze ambities moeten niet centraal staan. Door je af te vragen waarom je hierop inzet, kom je achter de inhoudelijke ambitie die wel centraal staat. Waarom wil je een betere samenwerking tussen partners? Wat levert dat op voor kinderen en jongeren?

Wanneer formuleer ik ambities?

In de praktijk start je niet altijd met het formuleren van ambities over kinderen en jongeren. Soms zijn de ambities al vastgelegd in een beleidsplan. Maar ook dan is het zinvol om te kijken hoe die ambities aansluiten bij de informatie die je hebt over hoe het met kinderen en jongeren in jouw gemeente of regio gaat. Zo kun je de beschreven ambities eventueel onderbouwen of aanscherpen. Maar als ze niet aansluiten bij het beeld dat je krijgt van kinderen en jongeren, stel dan de vraag: zijn dit de ambities die nodig zijn voor kinderen en jongeren?

Aan de slag

Om ambities te formuleren, is het belangrijk om helder te hebben welke problemen je wilt aanpakken of welke beschermende factoren je wilt versterken. Op het werkblad geven we concrete handvatten en tips hoe je dit kunt doen.

Naar het werkblad

Raadpleeg ook de Veelgestelde vragen over het Kwaliteitskompas.

Monique Malmberg

Monique Malmberg

senior medewerker inhoud