Kwaliteitskompas | 1A. Staat van onze jeugd

Bij het maken van beleid of het ontwikkelen van programma's is het belangrijk om te weten hoe het gaat met kinderen en jongeren in de gemeente of regio. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijskansen, veiligheid en gezondheid. Beleid en programma's hebben de meeste impact als ze inhoudelijk worden onderbouwd en zijn gevoed door een analyse van de staat van de jeugd. In deze bouwsteen van het Kwaliteitskompas lees je hoe je daarover informatie verzamelt, welke bronnen geschikt zijn en hoe je erover in gesprek gaat.

Wat speelt er rondom kinderen en jongeren?

Het opgroeien van kinderen en jongeren beslaat veel domeinen en raakt veel verschillende thema's. Bepaal eerst waarom je wilt kijken hoe het gaat met kinderen en jongeren. Op basis daarvan verzamel je gericht informatie over een aantal specifieke thema's of breed over een waaier aan thema's. Denk aan welbevinden, onderwijs, veiligheid, sociale binding, werk, inkomen, wonen of vrijetijdsbesteding. Bedenk niet alleen wat je wilt weten, maar ook waarom je dat wilt weten.

Over de verschillende thema's zijn veel gegevens te vinden. Tegelijkertijd is niet alles meetbaar: er zijn onderwerpen waarover je geen 'harde' cijfers kunt verzamelen. Daarom is het goed om ook kwalitatieve informatie op te sporen. Zo hebben mensen die dagelijks met kinderen, jongeren en gezinnen werken vaak waardevolle signalen, beelden en verhalen over hoe het met hen gaat. Zij weten bijvoorbeeld dat in bepaalde wijken veel ouders moeite hebben met het positief opvoeden van hun kinderen. Lees hoe je dit soort informatie verzamelt bij Hoe verzamelen we signalen?

Waarom kijken hoe het met kinderen en jongeren gaat?

Op ieder moment in het beleidsproces is het goed om te kijken hoe het gaat met kinderen en jongeren, in jouw gemeente of regio, of die door jouw organisatie worden ondersteund. Zo kun je de informatie gebruiken om ambities en resultaten voor kinderen en jongeren te beschrijven in beleidsplannen. Of om zicht te houden op hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen rondom de ambities en resultaten die jullie hebben vastgelegd.

Er zijn meer redenen om regelmatig te kijken hoe het gaat met kinderen en jongeren en wat zij nodig hebben. Bijvoorbeeld om te kijken in hoeverre het bestaande aanbod van ondersteuning of hulp daarbij aansluit. Er kan een actuele ontwikkeling zijn in jouw organisatie, de gemeente of op landelijk niveau die daar aanleiding toe geeft. Of er kan een vraag zijn vanuit de gemeenteraad.

Aan de slag

Om een beeld te krijgen van hoe het gaat met kinderen en jongeren is het belangrijk om in kaart te brengen welke zorgen en welke kansen er zijn. Op het werkblad geven we concrete handvatten en tips hoe je dit kunt doen.

Naar het werkblad

Raadpleeg ook de Veelgestelde vragen over het Kwaliteitskompas.

Monique Malmberg

Monique Malmberg

senior medewerker inhoud