Zoeken naar beschikbare gegevens

Beschikbare gegevens

Het is verleidelijk om bij het inrichten van een monitor direct te bedenken welke gegevens je wil monitoren en wie die gegevens kan vastleggen. Vaak zijn er echter al zo veel gegevens beschikbaar dat het niet nodig is om nog meer te verzamelen.

Kijk dus eerst of er bestaande gegevens zijn die je vragen beantwoorden, in plaats van nieuwe gegevens op te vragen. Bedenk daarbij niet alleen wát je wilt weten, maar vooral ook waarom je dat wilt weten. Dan blijkt misschien dat net iets andere gegevens ook goede informatie bieden.

Vrij gemakkelijk beschikbare gegevens zijn bijvoorbeeld gegevens uit cliënttevredenheidsvragenlijsten en instrumenten van jeugdhulpaanbieders, gemeentelijke gegevens over de bevolking op wijk- en buurtniveau, bevolkingsenquêtes van de gemeente en gegevens die de GGD verzamelt in bijvoorbeeld een jeugdmonitor.

Harde en zachte gegevens

Bieden de beschikbare gegevens niet precies die informatie die je zoekt, dan kun je voorlopig genoegen nemen met gegevens die 'goed genoeg' zijn.

Informatie hoeft ook niet altijd gebaseerd te zijn op 'harde' registratiegegevens, zoals het aantal kinderen met overgewicht. Ook 'zachtere' gegevens leveren nuttige informatie op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gesprekken die je kunt voeren met cliënten in een focusgroep.

Mogelijke bronnen

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie