Monitoring

Bij monitoring hou je in de gaten of de doelen worden bereikt. Dat kunnen resultaatgerichte doelen zijn, bijvoorbeeld: is de kindermishandeling gestopt? Het kunnen ook organisatorische doelen zijn, bijvoorbeeld: wordt er nu beter samengewerkt met gezinnen?  Ook procesgerichte doelen zijn mogelijk, bijvoorbeeld: was er overleg tussen de hulpverlener en de leerkracht? Monitoring doe je aan het eind van een traject, maar ook tussendoor. Lees meer

Uitgelicht