Staat van de Jeugd

Hoe gaat het eigenlijk met de kinderen in mijn gemeente? Wat vinden we belangrijk voor onze kinderen en jongeren? Welke impact willen we maken? Staat van de Jeugd biedt een compacte set cijfers waarmee je als gemeente samen met maatschappelijke partners het gesprek voert over deze vragen.

Je kijkt eerst hoe het gaat met de kinderen in jouw gemeente. Ook bespreek je of de huidige cijfers helpen om een goed beeld te krijgen, of dat er meer of andere informatie nodig is.

Vervolgens ga je in gesprek over de wereld die achter de cijfers schuilgaat. De cijfers zijn dan input voor het gesprek over wat je belangrijk vindt als gemeente, over maatschappelijke ambities, doelstellingen en verbeteracties voor de jeugd.

Betrek mensen uit je eigen organisatie en andere organisaties bij dit gesprek. Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs, sportverenigingen, de muziekschool, welzijnsorganisaties en de jeugdgezondheidszorg. Bekijk de pagina Kwaliteitskompas | Ambities voor meer praktische informatie over het opstellen van ambities voor jeugd.

Aan de slag met Staat van de Jeugd

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie