Praat regelmatig over gegevens

Bij het inrichten van effectief jeugdbeleid is het belangrijk dat je gebruik maakt van beschikbare cijfers. Deze cijfers kunnen iets zeggen over de noodzaak of het resultaat van de aanpak, maar ze bieden vaak pas echt helderheid als ze, vanuit verschillende perspectieven, gezamenlijk besproken worden. Daarom is het belangrijk om met alle betrokkenen bij de aanpak in gesprek te gaan over de cijfers.

Hoe voer je het gesprek?

Als beleidsmaker of aanbieder is het niet altijd makkelijk om het gesprek over de relevante cijfers in het jeugdveld te voeren.  Een voorbeeld: je wilt schooluitval bij kinderen aanpakken. Je wilt dan weten hoeveel kinderen uitvallen en of jouw aanpak daadwerkelijk leidt tot minder schooluitval. Het helpt om dit gesprek met alle betrokkenen te voeren aan de hand van vier vragen:

  • Herkennen: Herkennen we deze uitkomsten?
  • Verklaren: Kunnen we deze uitkomsten verklaren?
  • Waarderen: Wat vinden we van deze uitkomsten?
  • Verbeteren: Zijn er verbeteracties nodig, en zo ja, welke?

Leidraad voor gesprek

Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde de tool 'Samen in gesprek over cijfers' voor beleidsmedewerkers van gemeenten, samenwerkingsverbanden en jeugdzorgaanbieders. Dit is een leidraad om het gesprek over cijfers te voeren, de juiste mensen daarbij uit te nodigen en gezamenlijk doelen te bereiken. Dit helpt bij het inrichten van een effectief jeugdbeleid.

Samen in gesprek over cijfers

Draaiboek

Je kunt ook gebruik maken van het draaiboek Verhalen achter de cijfers van de academische werkplaats Inside-Out.

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie