Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp

De Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (AOJ) biedt unieke cijfers over onderwijs en jeugdhulp. Met de cijfers kunnen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs het gesprek met elkaar aangaan. De monitor helpt ook bij het beoordelen en verbeteren van de regionale samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugdhulp. Met behulp van vragenlijsten kunnen professionals in beleid en uitvoering aangeven hoe zij de samenwerking ervaren.

Unieke cijfers onderwijs en jeugdhulp

Om meer inzicht te krijgen in de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp in je eigen regio of gemeente biedt de Monitor AOJ cijfers over:

  • Jeugdzorggebruik per onderwijssoort: met deze indicator krijg je antwoord op de volgende vragen: hoeveel kinderen en jongeren in mijn gemeente of regio krijgen jeugdhulp? En hoe is het jeugdhulpgebruik verdeeld over de onderwijssoorten?
  • Het risico dat jongeren geen opleiding volgen of niet werken (NEET): bij deze indicator gaat het om risico's op uitval die kunnen samenhangen met de onderwijs- en jeugdzorggeschiedenis van jongeren. De cijfers geven inzicht in de factoren die in jouw gemeente of regio het risico kunnen verhogen dat jongeren niet deelnemen aan de samenleving via opleiding en werk.

Cijfers vergelijken

Het NJi verzamelt deze cijfers speciaal voor de Monitor AOJ, waardoor ze voor iedereen beschikbaar zijn. Je kunt de cijfers vergelijken op gemeenteniveau, samenwerkingsverbandregio, en met het landelijk gemiddelde. Deze informatie geeft je houvast voor het vaststellen van (preventief) beleid. En voor het maken van bindende afspraken tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO)

De Monitor AOJ biedt daarnaast een overzicht van bronnen waar je andere, actuele cijfers kunt vinden die ook verband houden met de ontwikkeling van kinderen en jongeren, hun leefomstandigheden, jeugdzorggebruik en onderwijs. 

Ga in gesprek

Voor alle cijfers en de interpretatie ervan geldt: ga erover in gesprek met schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorginstellingen. Denk samen na over preventieve maatregelen zoals vroegtijdig signaleren en het inzetten van de juiste ondersteuning. Om dat gesprek goed te voeren, is het belangrijk om tegelijkertijd steeds te investeren in de samenwerking.

De samenwerking onderwijs-jeugdhulp monitoren

Omdat de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp zo belangrijk is voor de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren, sturen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs samen op een betere afstemming tussen beide. De vragenlijsten in de Monitor AOJ kun je daarbij inzetten als hulpmiddel. De vragen helpen je om samen de effecten van de samenwerking te monitoren, te evalueren en te verbeteren. De bijbehorende handleiding neemt je stap voor stap mee in hoe je de vragenlijsten kunt uitzetten.

Regioscan

Onderdeel van de Monitor AOJ is de regioscan. Deze geeft je laagdrempelig alvast een eerste stand van zaken in jouw regio op het gebied van onderwijs en jeugdhulp, afstemming, samenwerking en effecten.

Gratis

Het gebruik van de Monitor AOJ is gratis. Wel heb je voor het uitzetten van de vragenlijsten en het verzamelen van de uitkomsten een enquêtetool nodig. En de relevante kennis om de opbrengsten te analyseren en evalueren.

Monitor AOJ

Eva de Jong

Eva de Jong

senior medewerker inhoud