Monitoring: weten of je werk effect heeft

Als professional is het belangrijk om te weten of je werk het gewenste effect heeft voor kinderen en gezinnen. Je komt hierachter met monitoring: het doorlopend verzamelen en interpreteren van informatie. Vervolgens kun je leren van de uitkomsten. Zelf, en samen met collega's.

Wat is monitoring?

Als professional is het je doel om de hulpvraag van een gezin te beantwoorden. Daarbij wil je doen wat werkt. Je wilt daarom weten of jouw inzet helpt. En of de aanpak of methode die je hebt gebruikt het gewenste effect heeft. Met monitoring kun je antwoord krijgen op deze vragen.

Monitoring houdt in dat je informatie verzamelt over wat je doet. Ook onderzoek je hoe het gaat met het kind en het gezin. Deze informatie blijf je bijhouden en interpreteren. Hierdoor kom je erachter welke factoren ervoor zorgen dat het kind en het gezin beter met de problemen kunnen omgaan. Ook wordt duidelijk welke aspecten nog niet beter gaan, en waarvoor iets anders of nog iets meer nodig is.

Het verschil tussen evalueren en monitoren

Het belangrijkste verschil tussen evalueren en monitoren is dat evalueren eenmalig is, en monitoren doorlopend plaatsvindt. Je voert op vaste momenten een reeks metingen uit. Dit doe je met speciale vragenlijsten. Je meet dan bijvoorbeeld gedragsverandering of gezondheidswinst. Door op meerdere momenten te evalueren, signaleer je op tijd of de hulpvraag afneemt of niet.

Wat levert monitoring op?

Als professional weet je of je het goede doet als je met kind en gezin evalueert hoe de door jou ingezette hulp en methode bijdragen aan het verminderen van de zorgvraag. Je houdt met monitoren zicht op je resultaten bij een bepaald type probleem in een gezin of bij een kind. Zo weet je welke stappen je moet zetten om bij dit gezin het doel te bereiken. Ben je op het goede spoor? Dragen jouw activiteiten bij aan je subdoelen in de begeleiding van dit kind of gezin? Wat gaat goed en wat kan beter? Welke factoren hebben bijgedragen aan de vermindering van het ervaren probleem bij dit kind of gezin? Monitoring zorgt ervoor dat je werk effect heeft. Daarmee help je een gezin verder, en werk je zelf met meer voldoening. Het is dan ook belangrijk om te onthouden dat monitoring altijd zinvol is, ook bij tijdsdruk of een grote caseload.

De impact van monitoren in teamverband

Als er meerdere professionals bij een gezin betrokken zijn, reflecteer je met het team op ieders bijdrage. Zo kun je van elkaar leren. Je stuurt dan de behandeling of begeleiding bij, om de meeste impact te maken. Daarna kun je de gegevens uit meerdere hulptrajecten gebruiken om samen te leren. Je ontdekt op groepsniveau of populatieniveau wat werkt. Je bespreekt de gegevens zodat er een gezamenlijk beeld ontstaat over de kwaliteit van jullie zorg. Samen bespreek je waar jullie trots op zijn, wat verbeterd moet worden en hoe jullie dat willen doen. Dat gesprek herhaal je regelmatig. Zo komt een blijvend lerende beweging op gang.

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie