Samen in gesprek over cijfers

Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde de tool 'Samen in gesprek over cijfers' voor beleidsmedewerkers van gemeenten, samenwerkingsverbanden en jeugdzorgaanbieders. Dit is een leidraad om het gesprek over cijfers te voeren, de juiste mensen daarbij uit te nodigen en gezamenlijk doelen te bereiken. Dit helpt bij het inrichten van een effectief jeugdbeleid.

Omslag Samen in gesprek over cijfers
Titel: 
Samen in gesprek over cijfers
Auteur: 
Nederlands Jeugdsintituut
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
10 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie