Pedagogische praktijk in beeld

Voor een optimale ontwikkeling is een sterke pedagogische basis cruciaal. Ouders voeden immers niet alleen op; professionals in de kinderopvang spelen een belangrijke rol in de opvoeding. Het Nederlands Jeugdinstituut biedt kennis om de pedagogische kennis en didactische vaardigheden van deze professionals te versterken en verder te ontwikkelen.

De monitor 'Pedagogische praktijk in Beeld' ondersteunt daarbij. Via digitale tools beoordelen en volgen medewerkers de pedagogische kwaliteit van hun kinderopvangorganisatie. Ze hebben ook de mogelijkheid om de stabiliteit van de kinderopvanglocatie te beoordelen. En ze organiseren en voeren het kwaliteitsgesprek binnen de organisatie.

Monitor Pedagogische praktijk in BeeldNJi-pagina Werken aan kwaliteit van kinderopvang

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie