Monitor Pleegzorg

De Monitor Pleegzorg (opvoedingsvariant) helpt pleegzorgbegeleiders om de ontwikkeling van een pleegkind te volgen en risico's op een voortijdige afbreking van de plaatsing - een breakdown - in beeld te brengen. Er is sprake van een breakdown als de plaatsing van een kind in een pleeggezin voortijdig wordt beëindigd en het kind moet verhuizen. Op basis van de monitor kan een pleegzorgbegeleider met alle betrokkenen afspraken maken over de doelen en de begeleiding van kind, pleegouders en ouders.

Op basis van de Monitor Pleegzorg maakt de pleegzorgbegeleider samen met het pleegkind, de ouders en de pleegouders afspraken over de doelen en begeleiding voor de komende periode. Met als doel dat het pleegkind op een stabiele plek woont waar het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarnaast kunnen de gegevens die opgehaald worden, ook gebruikt worden om de pleegzorg(begeleiding) verder te verbeteren.

De pleegzorgbegeleider vult de Monitor Pleegzorg (zo mogelijk) samen met het pleegkind, de ouders en de pleegouders in.

Welke onderwerpen komen aan bod?

De vragen die aan bod komen, zijn:

  • Wat waren afgelopen jaar de doelen en is het gelukt deze te behalen?
  • Hoe gaat het met het pleegkind op de verschillende ontwikkelingsdomeinen?
  • Hoe ervaren pleegkind en ouder(s) het contact met elkaar?
  • Welke dingen hebben een positief of negatieve invloed op het verloop van de plaatsing?
  • Samenwerking ouders en pleegouders
  • Zorg en opvoeding van het kind door pleegouders
  • Invloed plaatsing op eigen kinderen pleegouders of andere pleegkinderen
  • Andere dingen die plaatsing positief of negatief beïnvloeden?
  • Wat is de belangrijkste reden van de beëindiging van de plaatsing?
  • Hoe tevreden zijn pleegkind, ouders en pleegouders over het verloop van de plaatsing?

Totstandkoming

Het NJi heeft de Monitor Pleegzorg ontwikkeld met zorgaanbieders De Rading, Horizon, Sterk Huis, Parlan en Youké in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers. Het project is mogelijk gemaakt met financiële steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland.

De onderstaande handleiding hoe pleegzorgbegeleiders en organisaties de gegevens uit de monitor kunnen gebruiken. De handleiding bevat ook werkkaarten en voorbeelden van vragenlijsten.

Het draait om het kind! Handleiding Monitor Pleegzorg (opvoedingsvariant)

Het Nederlands Jeugdinstituut kan je ondersteunen bij het implementeren van de Monitor Pleegzorg. Meer informatie? Neem contact met ons op.

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie