Kwaliteitskompas | 3A. Veranderverhaal

Deze bouwsteen van het Kwaliteitskompas helpt je om scherp te krijgen hoe je het gewenste maatschappelijk resultaat kunt bereiken en wat daarvoor nodig is. Dit begint met een veranderverhaal: wat is de strategie om de verandering te bewerkstelligen die we willen? Pas daarna bepaal je welke activiteiten je daarvoor gaat inzetten.

Hoe bereik ik mijn doelen voor kinderen en jongeren?

Vooraf heb je ambities geformuleerd en vertaald naar meetbare maatschappelijke resultaten. De vraag is nu: hoe ga je dat maatschappelijke resultaat behalen? Het antwoord op die vraag formuleer je in een veranderverhaal.

Een veranderverhaal beschrijft de strategie en de werkwijze om tot een maatschappelijk resultaat voor kinderen en jongeren te komen. Het beschrijft ook de veronderstellingen die hieraan ten grondslag liggen: als we dit doen, gaan we ervan uit dat we dat bereiken. Bijvoorbeeld: als we inzetten op een kansrijke start in de eerste duizend dagen van kinderen, gaan we ervan uit dat deze kinderen zich op latere leeftijd goed ontwikkelen.

Een veranderverhaal maakt de logica expliciet tussen beleid of activiteiten en de beoogde effecten daarvan voor kinderen en jongeren. Zo helpt een veranderverhaal om te bepalen welke acties of activiteiten nodig zijn om de resultaten voor kinderen en jongeren te behalen. Je kunt op deze manier nieuwe activiteiten bedenken of bestaande activiteiten verbeteren. Een veranderverhaal helpt zo om met elkaar te blijven leren en verbeteren.  

Waaruit bestaat een veranderverhaal?

Een veranderverhaal bestaat vaak uit de volgende drie elementen:

  • kennis over wat werkt bij een bepaalde opgave
  • belangrijke randvoorwaarden
  • leidende principes of politieke of andere waarden

Het is belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan en te onderzoeken welke elementen een plek hebben in je veranderverhaal. Wat is er nodig om dit resultaat voor kinderen en jongeren te behalen? Waar willen we op gaan inzetten en waarom?

Voorbeeld aanpak kindermishandeling

We weten dat het voorkomen en stoppen van kindermishandeling vraagt om een integrale aanpak. Een belangrijke randvoorwaarde om dat voor elkaar te krijgen is een goede samenwerking tussen ketenpartners. Alle partners vinden het belangrijk om te kunnen doen wat nodig is. Dit is voor hen een leidend principe in hun dagelijkse werk.

De volgende vragen kunnen je helpen bij het scherper krijgen van je veranderverhaal:

  • Wat weten we over wat werkt? Welke werkzame elementen zijn bekend?
  • Wat willen we ermee bereiken?
  • Welk resultaat voor kinderen en jongeren dient het?
  • Waar is dit element een antwoord op?

Bij voorkeur is een veranderverhaal gebaseerd op kennis over wat werkt. Dit kan kennis uit de wetenschap en de praktijk zijn, of op basis van eerdere ervaringen. Kennis over wat werkt geeft inzicht in de werkzame elementen van een bepaalde aanpak. Het geeft ook inzicht in de activiteiten of beleidskeuzes die bijdragen aan het gewenste resultaat voor kinderen en jongeren.

Een veranderverhaal is niet statisch. Nieuwe inzichten of tussentijdse resultaten kunnen ertoe leiden dat je het veranderverhaal aanpast of aanscherpt. Blijf er dus met elkaar over in gesprek.

Aan de slag

Met een veranderverhaal krijg je inzicht in de manier waarop je toewerkt naar de beoogde resultaten voor kinderen en jongeren. Het laat zien waarom je doet wat je doet. Op het werkblad vind je concrete handvatten en tips hoe je tot jouw veranderverhaal kunt komen en hoe je dit kunt inzetten voor het maken van beleidskeuzes.

Naar het werkblad

Raadpleeg ook de Veelgestelde vragen over het Kwaliteitskompas.

Monique Malmberg

Monique Malmberg

senior medewerker inhoud