Kwaliteitskompas | 3B. Activiteiten

In de vorige bouwsteen van het Kwaliteitskompas heb je in een veranderverhaal beschreven op welke manier je het beoogde maatschappelijke resultaat wilt behalen. Maar welke activiteiten zijn daarvoor nodig? Hoe kom je tot een effectieve inzet van verschillende activiteiten, met voldoende aandacht voor preventie en voor verschillende leeftijdsgroepen? Dat lees je in deze bouwsteen.

Aan welke activiteiten kan ik denken?

Bij activiteiten gaat het om allerlei soorten activiteiten, voorzieningen en interventies in een gemeente of regio.

Versterken van de basis van kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren groeien op in een gezin en een buurt, op de kinderopvang en op school. Activiteiten kunnen gericht zijn op het versterken van deze basisvoorzieningen. Denk aan het voorlichten van gezinnen over opgroeien en opvoeden, of het trainen van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Lees meer in Opgroeien doe je samen.

Preventieve activiteiten

Preventieve activiteiten zijn interventies en programma's die scholen, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, jongerenwerk, lokale teams en zorgaanbieders kunnen inzetten voor alle kinderen en jongeren. Denk aan een lesprogramma voor het aanleren van sociale, emotionele en morele vaardigheden. Preventieve activiteiten kunnen ook gericht zijn op een specifieke doelgroep, zoals een online groepscursus voor jongeren die een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben.

Activiteiten bij hulpvragen

Activiteiten kunnen ook ingezet worden bij hulpvragen of andere vragen van kinderen, jongeren of gezinnen. Dit worden ook wel eerstelijnsactiviteiten genoemd. Organisaties die dit aanbieden zijn bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de praktijkondersteuner huisarts (POH), het wijkteam, lokaal team of jeugd- en gezinsteam. Kinderen, jongeren en hun gezinnen kunnen hier terecht met hun vragen. Ze krijgen een passend antwoord zodat ze zelf weer verder kunnen, of er wordt intensievere hulp ingeschakeld als dat nodig is.

Intensieve en gespecialiseerde ondersteuning

Activiteiten die onder intensieve en gespecialiseerde ondersteuning vallen, verschillen vaak per gemeente of regio. Dit soort activiteiten wordt alleen ingezet op basis van een verwijzing of via een beschikking. Denk aan de reguliere en specialistische ggz, onderwijs-zorgarrangementen voor specifieke doelgroepen of intensieve ambulante gezinsbegeleiding.

Welke activiteiten dragen bij aan het resultaat?

Combinatie van activiteiten

Iedere activiteit draagt voor een deel bij aan het gewenste maatschappelijke resultaat. Dat resultaat kan niet met de inzet van één activiteit worden gerealiseerd, maar alleen door een samenhang van verschillende activiteiten. Daarvoor is diversiteit van de activiteiten belangrijk. Denk aan verschillende leefomgevingen waar de activiteiten zich op richten, zoals het gezin, de school, de wijk en de digitale omgeving. Of aan activiteiten die individueel gericht zijn op een kind of jongere of op een groep.

Doelgericht en samenhangend

Om de gewenste resultaten te behalen is een doelgerichte en samenhangende aanpak belangrijk. Deze wordt samen met lokale partners voor een lange termijn ingezet en regelmatig geëvalueerd. Zo'n aanpak kan een combinatie zijn van bestaande en nieuwe activiteiten en een mix zijn van formele en informele inzet.

Veel verschillende mensen en organisaties die activiteiten uitvoeren leveren een bijdrage aan het gewenste maatschappelijke resultaat: kinderen, jongeren en gezinnen zelf, buurtbewoners, voorzieningen zoals jongerenwerk, en maatschappelijke partners zoals gemeenten, onderwijsinstellingen en zorgaanbieders. Voor een samenhangende aanpak is het daarom van belang om met deze verschillende spelers stil te staan bij hun concrete inzet en bijdrage.

Weten wat werkt

Kennis over wat werkt bij de aanpak van bepaalde vraagstukken kan helpen om te bepalen welke activiteiten zinvol zijn en welke niet. Dit gaat over kennis uit onderzoek, uit de praktijk en uit ervaringen van professionals en kinderen, jongeren en hun gezinnen. Zo weten we dat het werkt om niet alleen dreigende problemen aan te pakken, maar ook in te zetten op de versterking van beschermende factoren.

Aan de slag

Om te bepalen welke activiteiten je gaat inzetten, is het belangrijk om in kaart te brengen in hoeverre verschillende activiteiten bijdragen aan het behalen van je maatschappelijke resultaten. Op het werkblad vind je handvatten en tips hoe je dit kunt doen.

Naar het werkblad

Raadpleeg ook de Veelgestelde vragen over het Kwaliteitskompas.

Monique Malmberg

Monique Malmberg

senior medewerker inhoud