Kwaliteitskompas | 6. Samen leren en verbeteren

Wat is er goed gegaan en wat kan beter? Zijn we op de goede weg? En zijn kinderen en jongeren beter geworden van de inzet? Leren en verbeteren draagt bij aan een efficiënte werkwijze en aan het behalen van de gewenste resultaten. In deze bouwsteen van het Kwaliteitskompas leer je wie en wat je nodig hebt om het proces van leren en verbeteren in gang te zetten en te onderhouden.

Heb ik mijn doel behaald?

Om te bepalen of je je doel hebt behaald, is het belangrijk om bij te houden wat de resultaten zijn van je inzet. Vervolgens kun je daarvan leren en zo je inzet verbeteren. Leren en verbeteren gaat over wat er goed is gegaan, wat er beter kan en wat dit betekent voor de activiteiten. Zijn kinderen en jongeren beter geworden van onze inzet en inspanningen? Kunnen we nog betere resultaten voor kinderen en jongeren realiseren? En hoe kunnen we dat doen? Monitoring helpt bij het beantwoorden van deze vragen. Bekijk de zeven tips om goed te monitoren

Wat kan ik bijdragen vanuit mijn rol?

Leren en verbeteren heeft betrekking op alle bouwstenen van het Kwaliteitskompas. Bijvoorbeeld de inspanningen van een professional of organisatie voor een kind of jongere (bouwsteen 3) en het directe resultaat daarvan (bouwsteen 5). Maar ook de inzet van beleid, bestuur en financiers (bouwsteen 1 en 2), de inzet vanuit het kennisdomein (bouwsteen 4) en de samenwerking (bouwsteen 0). Al deze inspanningen beïnvloeden de uiteindelijke resultaten voor kinderen en jongeren. Iedereen heeft daarmee een eigen verantwoordelijkheid om stil te staan bij wat je kunt leren en verbeteren vanuit je eigen rol.

In het Kwaliteitskompas komen twee speelvelden samen: beleid en uitvoering. Om effectief te sturen op kwaliteit zijn beide nodig. Beleid en uitvoering vullen elkaar aan en kunnen elkaar versterken. Ze zijn van elkaar afhankelijk om de resultaten voor kinderen en jongeren te behalen. Organiseer daarom een gezamenlijk leerproces, waarin beleid en uitvoering samen sturen op kwaliteit. Anders gezegd: 'samen lerend doen wat werkt'.

Wat werkt bij leren en verbeteren?

Een voortdurend proces van leren en verbeteren zorgt dat je snel kunt bijsturen of dat wat goed gaat extra kunt stimuleren. Dit draagt niet alleen bij aan een efficiënte werkwijze, maar ook aan het behalen van de gewenste resultaten voor kinderen en jongeren. Leer en verbeter dus continu en niet alleen tijdens een evaluatiemoment achteraf.

Soms ontbreekt de ruimte of wordt de urgentie niet gevoeld om grote leer- en verbeterprocessen aan te gaan of om verbeteracties door te voeren. Begin dan op kleine schaal met leren en verbeteren en laat de effecten hiervan zien. Zo kun je mogelijk ook ruimte creëren voor leren en verbeteren op grote schaal.

Voor leren en verbeteren is ruimte en tijd nodig. Als werkgever of financier kun je ruimte bieden, bijvoorbeeld financieel, om gezamenlijke evaluatiesessies te organiseren of om cursussen en trainingen te volgen. Ook vraagt leren en verbeteren ruimte om aanpassingen te maken en verbeteracties uit te voeren. Hierbij gaat het niet alleen om financiële ruimte, maar ook om flexibiliteit van iedereen die betrokken is.

Een andere voorwaarde voor leren en verbeteren is inzicht in hoe het gaat met het behalen van de afgesproken doelen en resultaten. Monitoring ondersteunt het leerproces, waarbij data en signalen een hulpmiddel zijn om te leren en te verbeteren. Zorg dat je cijfers en andere informatie over specifieke aspecten van het jeugdbeleid en de uitvoering gestructureerd verzamelt en monitort. Zo ontstaat een beeld van wat er goed gaat en wat er beter kan.

Het is daarbij belangrijk dat gegevens uit de praktijk expliciet worden ingezet voor kwaliteitsontwikkeling, reflectie en gezamenlijk leren. Met als doel om samen steeds betere resultaten voor kinderen en jongeren te bereiken. Gebruik gegevens niet om medewerkers of organisaties op af te rekenen. Dan gaat het draagvlak om te monitoren verloren, en daarmee de kans om te leren en verbeteren.

Aan de slag

Om de resultaten te verbeteren, is het belangrijk om voor alle bouwstenen van het Kwaliteitskompas in kaart te brengen wat er goed gaat en wat beter kan. Dit geldt voor zowel beleid als uitvoering. Op dit werkblad vind je hiervoor concrete handvatten en tips.

Naar het werkblad

Raadpleeg ook de Veelgestelde vragen over het Kwaliteitskompas.

Monique Malmberg

Monique Malmberg

senior medewerker inhoud