Implementatie

De effectieve interventie is opgenomen in het aanbod, de hulpverleners zijn getraind, de richtlijnen staan in de boekenkast. En toch blijkt na een jaar dat iedereen is teruggevallen in de oude werkwijze. Een doordachte implementatie kan dat voorkomen: het planmatig en procesmatig invoeren van een verandering.

De implementatie van een verandering verloopt gefaseerd: mensen moeten kennis nemen van de verandering, bereid zijn ermee te werken en vervolgens hun gedrag aanpassen en dat blijven volhouden. Bij elke fase passen verschillende activiteiten, zoals communicatie en scholing voorafgaand aan de verandering en ondersteuning en uitwisseling tijdens de invoering. Ook is monitoring en evaluatie nodig, zodat helder wordt of het beoogde resultaat wordt bereikt.

Op de pagina Wat werkt bij het implementeren van jeugdinterventies? lees je gedetailleerd welke activiteiten nodig zijn in welke fase van een implementatie en hoe je daarmee op weg komt.

Bram van den Berg