SEJN

Jeugdhulpinstellingen werken in het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) aan de effectiviteit van de hulpverlening. Samen hebben zij de Lerende Databank Jeugd opgericht (LDJ).

In de Lerende Databank Jeugd (LDJ) brengen jeugdhulpinstellingen hun gegevens over doelgroep, aanpak en uitkomsten van jeugdhulp samen. Door de informatie samen te voegen in de LDJ kun je resultaten van organisaties, teams en interventies met elkaar vergelijken. SEJN-organisaties bespreken die resultaten met elkaar. Zo leren ze van elkaar en weten ze hoe ze de hulp verder kunnen verbeteren. We noemen dit een meet-, spreek- en verbeterbeweging. Het SEJN maakte een video over hoe dat werkt.

Al jaren wordt gesproken over het meten, leren en verbeteren van de jeugdhulp. Het was ook een belangrijk onderwerp van gesprek aan de landelijke tafels over de Hervormingsagenda jeugdhulp. Echter, in de praktijk van de jeugdhulp komt meten, leren en verbeteren maar mondjesmaat op gang. Het SEJN is met de Lerende Databank Jeugd een koploper.

Bram van den Berg