SEJN

Jeugdhulpinstellingen werken in het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) aan de effectiviteit van de hulpverlening. Dat doen zij samen met drie onderzoeks- en kennisorganisaties, waaronder het Nederlands Jeugdinstituut. Door middel van onder andere landelijke bijeenkomsten − Effectiviteitsplatforms − delen SEJN-deelnemers kennis en ervaring met elkaar.

Het SEJN heeft de 'Lerende Databank Jeugd' (LDJ) opgericht. Deze databank maakt vergelijking van zorguitkomsten tussen instellingen mogelijk.

Voor meer informatie over het SEJN en de Lerende Databank Jeugd: SEJN.nl.

Bram van den Berg