Mentaal welbevinden van de jeugd: lessen uit de coronacrisis

Een nieuw overzicht van de onderzoeksliteratuur

Laat mentale gezondheid even zwaar wegen als fysieke gezondheid. Dat is een van de lessen uit dit overzicht van veertig onderzoeken naar het effect van de coronacrisis en de coronamaatregen op het mentale welbevinden van kinderen en jongeren.

De veertig onderzoeken in dit overzicht zijn uitgevoerd door ruim twintig onderzoeksinstellingen, in de periode maart 2020 tot april 2022. De uitkomsten zijn besproken met onderzoekers en jongeren.

De kwaliteit van leven daalde tijdens de coronacrisis. Emotionele problemen zoals angstgevoelens en eenzaamheid verergerden. Er leken niet meer gedragsproblemen te zijn. Kinderen en jongeren die zich tijdens de pandemie verbonden voelden met hun vrienden, voelden zich beter.

Het beeld overheerst dat de sfeer in gezinnen verslechterde. Kinderen en jongeren misten hun vrienden. De schoolsluiting zorgde voor een afname van de schoolmotivatie en verbondenheid met klas- of studiegenoten. Jongeren (12 tot en met 17 jaar) en jongvolwassenen (18 tot en met27 jaar) hadden aanvankelijk weinig zorgen over de toekomst; in de tweede lockdown namen hun zorgen toe.
 

Omslag Mentaal welbevinden van de jeugd lessen uit de coronacrisis
Titel: 
Mentaal welbevinden van de jeugd: lessen uit de coronacrisis. Een nieuw overzicht van de onderzoeksliteratuur
Auteur: 
Berg, G. van den, A. Donker, N. van Hummel, T. Tuenter, S. Branje, C. Finkenauer en T. Polderman
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
92 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Bekijk de infographicDownload the English version