Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

IAG is een behandeling voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen, met als doel dat kinderen in het gezin blijven wonen of kunnen terugkeren naar huis.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Opvoeding, Uithuisplaatsing
Leeftijd: 
0 tot en met 23 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Gezinnen met minimaal één kind tot 18 jaar die kampen met meervoudige en complexe problemen op verschillende terreinen en die moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. Bij kinderen met een verstandelijke beperking is de leeftijdsgrens 23 jaar.

Aanpak

IAG is gericht op het verminderen van gedragsproblemen van kinderen, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin.
IAG begint met het opbouwen van een werkrelatie, het analyseren van de krachten en problemen in het gezin en het opstellen van doelen. Vervolgens wordt gewerkt aan de gestelde doelen en aan het vasthouden van het geleerde. De gezinsbehandelaar gebruikt daarbij verschillende technieken, middelen en instrumenten, zoals oplossingsgerichte gespreksvoering, psycho-educatie en gezinstherapeutische technieken.

Vanwege de meervoudige en complexe problemen van de doelgroep en hun eerdere teleurstellende ervaringen met hulpverlening is een goede basishouding van de gezinsbehandelaar belangrijk. De gezinsbehandelaar heeft een open, niet-veroordelende en positieve houding en sluit aan bij de wensen, ervaringen en belevingen van de gezinsleden. De hulp is gericht op het versterken van de krachten en mogelijkheden van de gezinsleden en hun netwerk, is intensief en vindt plaats in de eigen omgeving van het gezin.

Tijdsinvestering

De behandeling duurt gemiddeld vijf tot zeven maanden, waarin de hulpverlener het gezin twee keer per week thuis opzoekt.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt IAG een mooi programma, dat zeer gewenst is voor een heterogene doelgroep. Het is mooi dat de aanpak voorziet in maatwerk. Tegelijkertijd zorgt dat er wel voor dat de uitkomst afhankelijk is van de therapeutische vaardigheden van de uitvoerend professional. Bij het beoordelen van het onderzoek heeft de commissie gefocust op onderzoeken naar de huidige vorm van IAG en onderzoek naar voorlopers buiten beschouwing gelaten. De resultaten van de beoordeelde verander- en quasi-experimentele studie geven eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: