Handreiking gegevensuitwisseling

Voor scholen die samenwerken met externe partners

Als school werk je samen met diverse externe partijen zoals leerplicht, jeugdgezondheidszorg en het wijkteam. In deze samenwerking kan het gaan over specifieke leerlingen. Wat mogen school en externe partners dan wel en niet uitwisselen vanwege de privacywetgeving? Deze handreiking legt uit hoe je met elkaar gegevens kunt delen. Waarbij de privacy van leerling en ouders niet wordt gezien als een obstakel, maar als een hulpmiddel in de samenwerking met externe partijen en met de ouders en de leerling.

Titel: 
Handreiking gegevensuitwisseling. Voor scholen die samenwerken met externe partners
Auteur: 
Mirthe Maessen
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
34 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie