Handreiking gegevensuitwisseling

Voor scholen die samenwerken met externe partners

Een school werkt samen met diverse partijen in de regio, zoals de jeugdhulp, leerplichtambtenaar, jeugdgezondheidszorg, Jeugd-GGZ, gemeente, politie, en wijkteams/CJG's. Een onderdeel van deze samenwerking is gegevensuitwisseling. Er zijn vaak vragen over wat de school en externe partners wel en niet mogen uitwisselen vanwege de privacyregels. Deze handreiking geeft uitleg over welke informatie welke partijen met elkaar kunnen delen, waarbij privacy niet wordt gezien als een obstakel, maar als een hulpmiddel in de samenwerking met ouders en leerling.

Titel: 
Handreiking gegevensuitwisseling. Voor scholen die samenwerken met externe partners
Auteur: 
Mirthe Maessen
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
34 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie