Wat professionals moeten weten over privacy bij samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Bij de samenwerking tussen school en externe partners, zoals jeugdhulpverlening, leerplicht, jeugdgezondheidszorg of het wijkteam, kunnen er vragen zijn over het beschermen van privacy van kinderen en jongeren.

Privacybescherming betekent het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het gaat om zorgvuldig handelen bij gegevensdeling. Het bevoegd gezag van de betrokken organisaties en het schoolbestuur, moeten ervoor zorgen dat de betrokken professionals voldoende kennis hebben over de belangrijkste principes met betrekking tot privacy, zodat zij zorgvuldig kunnen handelen. Deze handreiking helpt daarbij.

Omslag Wat professionals moeten weten over privacy bij samenwerking onderwijs en jeugdhulp
Titel: 
Wat professionals moeten weten over privacy bij samenwerking onderwijs en jeugdhulp
Auteur: 
Bosdriesz, M. en M. Maessen
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
8 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie