Mag de school informatie over mijn kind delen met hulpverleners?

Als het op school niet goed gaat, heeft je kind misschien hulp nodig die de school niet kan geven. De school kan dit dan bespreken met specialisten en hulpverleners. Hoe word je als ouder hierbij betrokken door de school? En mag een school informatie over je kind delen met hulpverlening?

Extra hulp

Soms hebben kinderen hulp nodig die de school niet kan geven. Bijvoorbeeld als je kind al een tijdje snel boos wordt of angstig is. Of je kind heeft aanhoudende lichamelijke klachten waardoor het niet altijd naar school kan. Misschien geldt dat ook voor jouw kind. Je kunt dan samen met de school hierover praten met specialisten en hulpverleners.

Multidisciplinair overleg

Jullie bespreken wat je kind nodig heeft om goed mee te doen op school. Ook maak je samen afspraken over wie wat doet om je kind te helpen. Dit gesprek heet een multidisciplinair overleg. Op sommige scholen heet dit overleg anders, bijvoorbeeld het casusoverleg. Bij dit overleg zitten ook hulpverleners en specialisten. Denk aan een hulpverlener van het wijkteam, de leerplichtambtenaar of een jeugdarts. Wie erbij is, hangt af van jouw kind en welke hulp of ondersteuning nodig is.

Jouw toestemming is verplicht

Als ouder moet je toestemming geven voor dit overleg. De school vraagt dit aan jou. Toestemming geven is belangrijk. Zonder jouw toestemming mag de school niet over jouw kind praten met hulpverleners. Ook mogen ze geen persoonlijke gegevens over jouw kind met elkaar delen.

Hoe geef ik toestemming?

De meeste scholen hebben een formulier voor toestemming. Dat zullen ze aan je geven. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming. Dit is belangrijk om te weten:

  • Als ouder geef je alleen toestemming als je dat zelf wil. Niemand mag jou dwingen. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 16 jaar.
  • Je moet als ouder weten waarvoor je toestemming geeft. Dit staat soms in het formulier of de school vertelt dit in een gesprek. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 16 jaar.
  • Je moet weten dát je toestemming geeft. Deze toestemming komt in het leerlingdossier. Je mag dit dossier als ouder opvragen en bekijken.

Wat als ik niet wil dat de school met hulpverleners praat?

Je hoeft geen toestemming te geven. Maar dan kan de school niet met hulpverleners bespreken wat jouw kind nodig heeft. De problemen waar jouw kind op school tegenaan loopt, blijven dan misschien bestaan of worden groter.

Vindt de school het belangrijk om met hulpverleners te praten, maar wil jij dat als ouder niet? Dan is het goed om met de school hierover te praten. Het is belangrijk dat je als ouders en school elkaar begrijpt en een goede relatie hebt. Want de school speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van je kind. Praat daarom over wat jullie van elkaar verwachten. Zeker als je je zorgen maakt om je kind.

Op zoek naar hulp of advies?

Kom je er niet uit met school? Of zoek je hulp of advies? Je kunt terecht bij:

  • Ouders & Onderwijs is de vereniging voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd.
  • Heb je vragen over passend onderwijs? Dan kun je terecht bij het Oudersteunpunt van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs waar de school bij aangesloten is. Vind het samenwerkingsverband in jouw regio.
  • Ook kun je advies vragen bij de Onderwijsconsulenten. Zij kunnen helpen met extra begeleiding en bemiddeling tussen ouders, school en samenwerkingsverband.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders