Wat is een multidisciplinair overleg?

School kan een multidisciplinair overleg (MDO) organiseren om de benodigde extra ondersteuning voor jouw kind goed af te stemmen met alle betrokkenen. Jouw betrokkenheid als ouder is hierbij heel belangrijk. Op deze pagina lees je wat een multidisciplinair overleg is, wie hierbij aanwezig zijn en wat er wordt besproken.

Wat is een multidisciplinair overleg?

Dat is een overleg dat de school organiseert om helder te krijgen welke extra ondersteuning voor jouw kind nodig is en wie dat het beste kan bieden. Bij dit overleg zijn de ouders, als het kan het kind, en hulpverleners en specialisten van buiten de school aanwezig. Samen bespreken jullie wat er aan de hand is en wat er nodig is. Ook maak je afspraken met elkaar over wie wat doet. Het overleg heet 'multidisciplinair' omdat er mensen uit verschillende disciplines, ofwel specialismen, aan meedoen.

Wanneer is een multidisciplinair overleg nodig?

Een multidisciplinair overleg kan nodig zijn als het niet goed gaat met je kind, bijvoorbeeld op school, thuis of in de vrije tijd, en school niet de benodigde ondersteuning kan bieden. In het multidisciplinair overleg wordt dan besproken hoe die extra steun geregeld kan worden.

Jouw aanwezigheid bij het overleg

Het is belangrijk dat jij als ouder, en als het kan ook je kind, aanwezig bent bij het multidisciplinair overleg. Met iedereen om tafel kun je beter bespreken welke extra ondersteuning jouw kind goed kan helpen. Zo ken jij je kind het beste in de thuissituatie. Andere aanwezigen weten bijvoorbeeld weer hoe jouw kind zich op school gedraagt.

Jouw aanwezigheid is ook belangrijk omdat de ondersteuning die je kind nodig heeft mogelijk iets kan vragen van jouw rol als opvoeder. Het is belangrijk dat jij je mening kunt geven. Als je dat gevoel niet hebt, meld dit dan bij school. Jullie moeten samen tot een plan komen waar iedereen achter staat.

Als je niet aanwezig kunt zijn, heeft school wel jouw toestemming nodig om een multidisciplinair overleg over je kind te organiseren. Deze ouderlijke toestemming is nodig als je kind nog geen 16 jaar is. Uiteraard is het belangrijk dat je kind het ermee eens is dat het overleg plaatsvindt en ook betrokken is bij het gesprek. Vanaf 16 jaar is de toestemming van jouw kind zelf nodig voor dit multidisciplinair overleg.  

Wie is vanuit school aanwezig?

In het basisonderwijs nemen vanuit school vaak de schooldirecteur, intern begeleider en leerkracht deel aan een multidisciplinair overleg. In het voortgezet onderwijs kan dit de ondersteuningscoördinator, een andere medewerker onderwijsondersteuning, orthopedagoog of teamleider zijn.

Welke andere mensen kunnen aanwezig zijn?

Samen met jou en je kind wordt afgestemd welke mensen bij dit overleg aansluiten. Bijvoorbeeld een begeleidende jeugdhulpverlener, een medewerker vanuit de gezondheidszorg, jeugdarts, leerplichtambtenaar, jongerenwerker of jeugdbeschermer.   

Wat bespreek je tijdens het overleg?

Je kunt ervan uitgaan dat jullie onderstaande punten gaan bespreken tijdens het multidisciplinair overleg. Geef ook altijd aan wat jij belangrijk vindt om te bespreken.

 • Welke vragen en zorgen zijn er?
 • Worden die zorgen herkend of gedeeld?
 • Wat gaat er juist goed bij je kind, bijvoorbeeld op school, thuis of in de vrije tijd?
 • Hoe kan wat er goed gaat beter benut of versterkt worden?
 • Wat kan helpen om de situatie van je kind te verbeteren?
 • Wie kan een rol spelen bij het verbeteren van de situatie?
 • Wat moet deze aanpak gaan opleveren. Bijvoorbeeld op school, thuis of in de vrije tijd?
 • Met welke concrete doelen gaan we aan de slag?
 • Welke afspraken maken we hierover?
 • Wie neemt de verantwoordelijkheid en zorgt dat afspraken worden nagekomen?
 • Wanneer evalueren we samen de aanpak en kijken we naar wat nog meer nodig is?

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders