Wat is een multidisciplinair overleg?

School kan een multidisciplinair overleg organiseren om de hulp rondom jouw kind goed af te stemmen met alle betrokkenen. Jouw betrokkenheid als ouder is hierbij heel belangrijk. Op deze pagina lees je wat een multidisciplinair overleg is, wie hierbij aanwezig zijn en wat er wordt besproken.

Wanneer is een multidisciplinair overleg nodig?

Wanneer het niet goed gaat met je kind, bijvoorbeeld op school, thuis of in de vrije tijd, is het belangrijk dat je hier samen met school en met je kind over in gesprek gaat. Soms is er voor je kind meer ondersteuning nodig dan alleen hulp bij onderwijs.

Om goed af te stemmen welke ondersteuning nodig is, en wie wat doet, kan een multidisciplinair overleg (mdo) worden georganiseerd. Hierbij zijn jij en, wanneer mogelijk, je kind aanwezig, net als mensen vanuit school en hulpverlening. Samen bespreken jullie wat er aan de hand is en wat er nodig is. Ook maak je afspraken met elkaar over wie wat doet.

Jouw aanwezigheid bij het overleg

Het is belangrijk dat jij als ouder, en als het kan ook je kind, aanwezig bent bij het multidisciplinair overleg. Met iedereen om tafel kun je beter bespreken welke ondersteuning jouw kind goed kan helpen. Zo ken jij je kind het beste in de thuissituatie. Andere aanwezigen weten bijvoorbeeld weer hoe jouw kind zich op school gedraagt.

Jouw aanwezigheid is ook belangrijk omdat de ondersteuning die je kind nodig heeft mogelijk iets kan vragen van jouw rol als opvoeder. Het is belangrijk dat jij je mening kunt geven. Als je dat gevoel niet hebt, meld dit dan bij school. Jullie moeten samen tot een plan komen waar iedereen achter staat.

Als je niet aanwezig kunt zijn, heeft school wel je toestemming nodig om een multidisciplinair overleg over je kind te organiseren. Deze ouderlijke toestemming is nodig als je kind nog geen 16 jaar is. Tussen 12 en 16 jaar is het belangrijk dat je kind het ermee eens is dat het overleg plaatsvindt en ook betrokken is bij het gesprek.

Wie is vanuit school aanwezig?

In het basisonderwijs nemen vanuit school vaak de schooldirecteur, IB-er en leerkracht deel aan een multidisciplinair overleg. In het voortgezet onderwijs kan dit ook de ondersteuningscoördinator of de teamleider zijn. Soms sluit een jeugdhulpverlener, schoolmaatschappelijk werker of een consulent van het samenwerkingsverband passend onderwijs aan.

Welke andere mensen kunnen aanwezig zijn?

Het kan goed zijn om hulp van buiten de school bij een multidisciplinair overleg te betrekken. Samen met jou en je kind wordt afgestemd wie nog meer moet aansluiten. Bijvoorbeeld een begeleidende jeugdhulpverlener, een medewerker vanuit de gezondheidszorg, een jongerenwerker, jeugdarts, leerplichtambtenaar of jeugdbeschermer.   

Wat bespreek je tijdens het overleg?

Je kunt ervan uitgaan dat jullie onderstaande punten gaan bespreken tijdens het multidisciplinair overleg. Geef ook altijd aan wat jij belangrijk vindt om te bespreken.

 • Welke vragen en zorgen zijn er?
 • Worden die zorgen herkend of gedeeld?
 • Wat gaat er juist goed bij je kind, bijvoorbeeld op school, thuis of in de vrije tijd?
 • Hoe kan wat er goed gaat beter benut of versterkt worden?
 • Wat kan helpen om de situatie van je kind te verbeteren?
 • Wie kan een rol spelen bij het verbeteren van de situatie?
 • Wat moet deze aanpak gaan opleveren. bijvoorbeeld op school, thuis of in de vrije tijd?
 • Met welke concrete doelen gaan we aan de slag?
 • Welke afspraken maken we hierover?
 • Wie neemt de verantwoordelijkheid en zorgt dat afspraken worden nagekomen?
 • Wanneer evalueren we samen de aanpak en kijken we naar wat nog meer nodig is?

Alle pagina's over verbinding onderwijs en jeugdhulp

Naar het overzicht

Lieke Salome

Lieke Salomé

senior adviseur en onderzoeker