Wat doet school nog meer dan lesgeven?

Scholen doen meer dan lesgeven. Het is ook een plek waar kinderen zich op andere vlakken kunnen ontwikkelen. Daarnaast hoort de school jouw kind een veilige omgeving te bieden, waar het zich fijn en geaccepteerd voelt. Dit is de basis voor groei. Op deze pagina lees je hier meer over.  

Schoolgids

In de schoolgids staat wat een school belangrijk vindt en wat de missie en visie zijn. Ook staat er welke aandacht school besteedt aan de brede en verdere ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Pedagogisch klimaat

Scholen investeren in de omgeving van de leerlingen, ook wel het pedagogische klimaat genoemd. 

Op een school met een goed pedagogisch klimaat voelen leerlingen, leraren en ouders zich gezien, serieus genomen en veilig. Iedereen voelt zich er welkom. Leerlingen en leraren mogen en durven zichzelf te zijn. Een goed pedagogisch klimaat is voelbaar in de fijne sfeer op school.

Het betekent ook dat er duidelijkheid en structuur is. De leraren zijn duidelijk over de regels en stellen ook grenzen aan wat wel en niet kan. Dat houdt bijvoorbeeld in dat leraren ingrijpen als leerlingen elkaar pesten of uitlachen. De leraar beloont gewenst gedrag en verbetert ongewenst gedrag.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden

Je mag verwachten dat een school niet alleen kijkt naar de cijfers die een kind haalt. Ook hoort er aandacht te zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor hoe de leerling zich voelt: het welbevinden.

In het basisonderwijs heeft de groepsleerkracht duidelijk zicht op de leerlingen in de klas. In het voortgezet onderwijs is de mentor vaak degene die de brede ontwikkeling van de leerling in de gaten houdt. De leerkracht of de mentor volgt wat jouw kind nodig heeft op school om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en zal dit ook met jou en jouw kind bespreken.

Gesprek aangaan op school over verwachtingen

Andersom kun jij ook het gesprek aangaan op school over jouw verwachtingen. Partnerschap tussen ouders en school is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Naast jouw invloed als ouder heeft ook school een belangrijke rol in de ontwikkeling van je kind. Het is daarom goed om met de leerkracht of mentor van je kind het gesprek aan te gaan over wat jullie van elkaar verwachten. Zeker als je je zorgen maakt om je kind is het goed om contact te zoeken. Je kunt samen bespreken hoe jullie kunnen bijdragen aan het welbevinden van je kind. Misschien heeft je kind ondersteuning of zorg nodig op school. Lees daarover meer op de pagina Mijn kind heeft hulp nodig op school, hoe gaat dat?

Burgerschapsonderwijs: van leerling naar betrokken burger

Scholen horen ook burgerschapsonderwijs te geven. Burgerschapsonderwijs heeft als doel dat een leerling zich betrokken voelt bij de maatschappij. En dat er meer verbinding ontstaat tussen mensen. Dit gebeurt door leerlingen:

  • kennis en respect voor de waarden van de democratische rechtstaat bij te brengen.
  • sociale en maatschappelijke kwaliteiten te laten ontwikkelen.  
  • te leren over diversiteit en hoe je daarmee omgaat.

Meer informatie over burgerschapsonderwijs van scholen kun je vinden in de schoolgids. Ook lees je hier meer over het hoe en waarom. Het burgerschapsonderwijs is nog volop in ontwikkeling. Nog niet alle scholen hebben al een helder programma ontwikkeld.

Pedagogisch klimaat (Primair onderwijs)Burgerschap (PO-Raad)Burgerschapsonderwijs (VO-raad)Burgerschap (MBO Raad)

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders