Mijn kind heeft hulp nodig op school. Hoe gaat dat?

Je ziet dat het niet goed gaat met jouw kind. Dan is het goed om op school aan de bel te trekken. Het kan ook zijn dat de school met jou wil praten omdat zij zich zorgen maken. Met elkaar − kind, ouders en schoolbegeleiders − bespreken jullie welke hulp jouw kind kan helpen. Op deze pagina lees je hoe dat gaat.

Hulp op school

Veel kinderen krijgen op school extra ondersteuning. Dat is bijvoorbeeld hulp bij het leren, maar ook hulp bij faalangst, medische problemen of gedragsproblemen.

In gesprek met en over je kind

Wanneer je merkt dat het niet goed gaat met je kind – op school, thuis of in de vrije tijd – is het goed om daarover te praten met de leraar, de mentor of de intern begeleider van je kind. Het kan ook zijn dat de school voorstelt om met elkaar te praten. Misschien merken zij iets aan het gedrag van je kind of vindt de leraar het lastig om je kind te begeleiden. Als je kind kán meepraten, kan het vertellen hoe over hoe de situatie is. Als ouders en als school kun je delen wat jullie zien en waar jullie je zorgen om maken. En jullie kunnen op zoek gaan naar oorzaken en naar dat wat nodig is.

Alles wat jij belangrijk vindt om over je kind te bespreken, kun je in dit gesprek kwijt. Spreek samen vervolgstappen af. Soms is er meer informatie nodig en spreken jullie af dat je kind geobserveerd wordt in de klas. Misschien is er nóg een gesprek nodig, waar de intern begeleider of ondersteuningscoördinator van de school bij is.

Is extra ondersteuning nodig?

Als de situatie duidelijker is, kunnen jullie bekijken wat een goede oplossing kan zijn voor je kind. Heeft je kind extra ondersteuning nodig? Wie gaat dit bieden en op welke manier? Misschien merken jullie dat ondersteuning voor je kind niet nodig is, maar dat de leraar hulp kan gebruiken om je kind beter te begeleiden. Of misschien wil jij als ouder hulp krijgen om ervoor te zorgen dat jij je kind beter kunt helpen.

Basisondersteuning vanuit school

Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van school om je kind te helpen bij problemen op school. Zij bieden basisondersteuning aan leerlingen. Wat dit inhoudt, staat in het schoolondersteuningsprofiel. Dit kun je vinden in de schoolgids.

Scholen hebben vaak afspraken gemaakt over ondersteuning bij:

  • Dyslexie
  • Gedragsproblemen
  • Moeilijk leren of juist hoogbegaafdheid
  • Medische handelingen

De school zal samen met jou, je kind en meestal de intern begeleider of ondersteuningscoördinator bespreken wat jouw kind nodig heeft.

Extra ondersteuning

Het is mogelijk dat de school niet de ondersteuning kan bieden die je kind nodig heeft. Bijvoorbeeld als de hulpvraag op sociaal-emotioneel gebied ligt. De school kan dan in overleg met je kind en met jou verwijzen naar extra ondersteuning van buiten school, bijvoorbeeld vanuit het wijkteam.

Misschien zijn kleine aanpassingen niet voldoende voor jouw kind om onderwijs te kunnen volgen. Er is speciale ondersteuning nodig op meerdere vlakken. Dan zal de school het samenwerkingsverband passend onderwijs vragen om mee te denken over passend onderwijs, over de beste aanpak voor je kind. In overleg met jou en je kind kan de school in dat geval een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen.

Het gaat niet goed met uw kind op school (Oudersenonderwijs.nl)Extra ondersteuning op school (Oudersenonderwijs.nl)Afspraken over begeleiding (Oudersenonderwijs.nl)Wie is verantwoordelijk voor zorg op school? (Onderwijsconsument.nl)Uitleg passend onderwijs voor leerlingen en ouders (Rijksoverheid.nl)Uitleg passend onderwijs voor ouders in andere talen (Rijksoverheid.nl)

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders