Welke zorg mag ik van school verwachten?

Je wilt dat je kind op school zo geholpen wordt dat het een goede en fijne schooltijd heeft. Maar wat mag je van school verwachten aan ondersteuning? Lees op deze pagina meer over de manier waarop je samen met school tot het beste voor je kind komt en wat school voor je kind hoort te verzorgen.

Samen het beste voor je kind

Als ouder mag je verwachten dat school het beste met je kind voorheeft en zo goed mogelijk wil helpen in de ondersteuning. Andersom verwacht school dit ook van jou als ouder. Jullie kijken beiden op jullie eigen manier naar jouw kind. Jij weet goed hoe je kind zich thuis en op andere plekken gedraagt. School heeft het beste zicht op hoe je kind in de klas is. Het komt vaak voor dat kinderen zich op school anders gedragen dan thuis.

Jullie hebben dus allebei kennis over je kind in een andere omgeving. Luister daarom goed naar elkaar. Zo kun je samen tot een volledig beeld en de beste oplossing voor je kind komen. Lees meer over handvatten voor de samenwerking rondom jouw kind.

Wat mag je van school verwachten?

Scholen hebben de verantwoordelijkheid om ondersteuning te bieden aan hun leerlingen. Dit betekent niet dat ze verplicht zijn alles zelf op te lossen. Wel dienen ze altijd mee te helpen om de juiste ondersteuning of de juiste onderwijsplek te vinden.

Als ouder mag je verwachten dat school in de basis het volgende biedt:

  • Goed onderwijs: precies waar scholen voor bedoeld zijn.
  • Signalering: leraren of ander personeel horen het op te merken als er iets aan de hand is met je kind, wat de oorzaak kan zijn en wat kan helpen.
  • In gesprek gaan met ouders: reguliere gesprekken over de ontwikkeling van je kind, maar ook als er iets wordt gesignaleerd dat de ontwikkeling kan remmen.
  • Duidelijk beleid: in de schoolgids beschrijft de school wat ze wel en niet kunnen bieden aan ondersteuning. Dit heet het schoolondersteuningsprofiel.
  • Afspraken met partners: samenwerkingen met bijvoorbeeld het wijkteam of culturele instellingen om je kind waar nodig extra ondersteuning te bieden.
  • Informatie geven en doorverwijzen: scholen proberen ouders zo goed mogelijk te informeren. En als je meer wilt weten, kunnen scholen je erop wijzen waar je terecht kunt met je vragen.

Zorgplicht

Scholen hebben een zorgplicht: zij horen de gewenste ondersteuning te regelen voor kinderen die dit nodig hebben. Wanneer dit niet mogelijk is, dienen ze te zorgen voor een plek op een andere school die het kind wel kan helpen. De zorgplicht geldt zowel voor nieuwe kinderen als voor kinderen die al op school zitten.

De zorgplicht geldt vanaf het moment van inschrijving. Als jouw kind ondersteuning nodig heeft, moet je dit als ouder doorgeven wanneer je jouw  kind inschrijft. De school kan dan meteen kijken of ze de juiste ondersteuning kunnen bieden. Lees meer over zorgplicht.

Niet eens met de school

Het kan zijn dat je je niet kunt vinden in het advies of de oplossing van school voor de ondersteuning van jouw kind. Ga dan altijd het gesprek aan met school. Betrek hier de intern begeleider of ondersteuningscoördinator bij. Als jullie er niet uitkomen, kun je de situatie voorleggen aan het schoolbestuur.

Mocht je er met het schoolbestuur ook niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met het samenwerkingsverband. Hierin maken scholen afspraken over de manier waarop zij de extra ondersteuning regelen. Speciale consulenten kunnen bemiddelen in deze situaties. Lees meer over wat je kunt doen als je het niet eens bent met school.

Uitleg passend onderwijs voor leerlingen en ouders (Rijksoverheid.nl)

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders