Sámen voor het kind

Toolkit voor samenwerking tussen ouders, school en jeugdhulp

Ouders, leerkrachten en andere jeugdprofessionals zijn samen verantwoordelijk voor het kansrijk, gezond en veilig opgroeien van kinderen. Een goede samenwerking tussen hen bevordert de ontwikkeling van kinderen. Maar hoe krijg je zo'n samenwerking echt voor elkaar?

Doel van de toolkit

Een open gesprek kan het startpunt vormen voor een waardevolle samenwerking. Door met elkaar te praten, kom je erachter hoe de ander denkt over opvoeden en opgroeien. Je kunt je wensen en verwachtingen duidelijk maken. En je begrijpt elkaars belangen en standpunten beter. Iedereen voelt zich dan gehoord. Je kunt erop terugvallen als het minder goed gaat met een kind op school en er bijvoorbeeld hulp nodig is. Deze toolkit helpt daarbij.

Handvatten en werkvormen

De toolkit is voor ouders, leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en andere jeugdprofessionals. Het is een praktisch hulpmiddel om een bijeenkomst te organiseren waarin het gesprek over samenwerking centraal staat. Met behulp van verschillende werkvormen ga je met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen. Het initiatief voor zo'n bijeenkomst kan vanuit iedereen komen, van een ouder of professional.

Omslag Toolkit Samen voor het kind
Titel: 
Sámen voor het kind. Toolkit voor samenwerking tussen ouders, school en jeugdhulp
Auteur: 
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
10 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Naar de toolkit