Hoe stimuleer ik een goede samenwerking tussen huisarts en wijkteam?

Wanneer huisartsen en wijkteams goed samenwerken, kunnen gezinnen snel en dicht bij huis goede hulp krijgen. Hoe organiseer je dit als gemeente? Op deze pagina lees je wat andere gemeenten heeft geholpen om deze samenwerking tot stand te brengen én te laten slagen.

Jeugdprofessional bij de huisarts

Er zijn meerdere manieren om de samenwerking tussen wijkteam en huisarts te verbeteren. Veel gemeenten zetten een jeugdprofessional in, zoals een POH Jeugd of een ondersteuner jeugd en gezin, die in de huisartsenpraktijk aanwezig is. Lees bijvoorbeeld hoe POH-jeugd regio Maastricht het aanpakt.

Meerwaarde

Werkt de inzet van de jeugdprofessional in de huisartsenpraktijk? Dit is nog weinig onderzocht. Uit de praktijk blijkt dat het voordelen heeft voor het kind, de ouders, gemeenten en huisartsen, zoals bij de gemeente Haarlem.

Lees meer over de extra waarde van een jeugdprofessional in de huisartsenpraktijk in de publicatie Samenwerking tussen huisarts en wijkteam.

Tips voor gemeenten

Hoe je breng je als gemeente een goede samenwerking tot stand? In veel gemeenten is al ervaring opgedaan. De volgende vier aanbevelingen komen meermaals naar voren in evaluaties.

Stel de gezamenlijke ambitie centraal

Tijdig passende hulp geven aan kinderen, jongeren en ouders, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig, dicht bij huis en van goede kwaliteit: dat is een gezamenlijke ambitie van gemeente, huisartsen en wijkteams. Draag dit als gemeente uit in de communicatie naar betrokkenen.

Voer het gesprek vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Ga met wijkteams en huisartsen in gesprek vanuit de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor passende hulp. Houd hierbij rekening met de verschillen in belangen, werkwijze, houding en cultuur van gemeenten, wijkteams en huisartsen.

Huisarts Han Wiechers vertelt in dit interview over deze verantwoordelijkheid.

Investeer in gemeenschappelijke kaders

Denk aan het vastleggen van afspraken tussen betrokkenen, zoals de gemeente, huisartsen en de jeugdhulpaanbieder die een jeugdprofessional uitleent. Een voorbeeld van deze afspraken is de Modelovereenkomst van de Groninger gemeenten, zie bijlage a in Pilots ondersteuning Jeugd en Gezin. Het opstellen van een functieprofiel voor de jeugdprofessional bij de huisarts helpt ook, zie bijlage b van hetzelfde rapport.

Elke huisartsenpraktijk is anders: samenwerken is maatwerk

Geef de jeugdprofessional ruimte om te investeren in de samenwerking met de huisarts. Sluit zoveel mogelijk aan bij de behoefte en praktische mogelijkheden van huisartsen. Lees de ervaringsverhalen van de gemeente Epe.

Jeugdprofessional in de praktijk: geleerde lessen

Uit pilotevaluaties en onderzoeken zijn lessen geleerd over de jeugdprofessional bij de huisarts. We lichten er drie belangrijke voor je uit.

De jeugdprofessional als verbindende schakel

Voor een goede samenwerking is er onderlinge afstemming nodig tussen de jeugdprofessional, het wijkteam en de huisarts. Wanneer je bijvoorbeeld de jeugdprofessional plaatst in zowel de huisartsenpraktijk als het wijkteam, dan verzeker je de afstemming. Lees hoe praktijkondersteuner jeugd Lonneke Houppermans het aanpakt.

Investeer in werkrelatie tussen jeugdprofessional en huisarts

Alleen regionale of lokale afspraken maken tussen de huisarts en wijkteams is niet genoeg. Het gaat om het opbouwen van een relatie die werkt. Extra aandacht is nodig voor de onderlinge communicatie, terugkoppeling, overlegmomenten en het vertrouwen in elkaars expertise. Ook voldoende tijd voor overleg en een match tussen de huisarts en jeugdprofessional zijn belangrijk.

Jeugdprofessional met de juiste kennis en vaardigheden

De jeugdprofessional moet raad weten met veelvoorkomende vragen van kinderen en ouders en met de taken die horen bij de functie. Kennis van de sociale kaart is een succesfactor. Doordat de problematiek heel verschillend is en de professional vaak zelfstandig werkt, is voldoende werkervaring belangrijk. Huisartsen en wijkteams zien dat het slaagt als de jeugdprofessional een gelijkwaardige gesprekspartner is voor de huisarts.

Efat Armaghan

Armaghan Efat

medewerker inhoud