De samenwerking in gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem wil graag beter samenwerken met huisartsen. Zij vormen een belangrijke toegang tot de jeugdhulp. Ook wil de gemeente inzetten op preventie om problemen bij ouders en kinderen te voorkomen. Een ander streven is om de wachtlijsten voor jeugdhulp te verminderen. De gemeente is daarom in een pilot gestart met praktijkondersteuners jeugd.

Inmiddels werkt ruim 90 procent van de huisartsenpraktijken in Haarlem en Zandvoort met een praktijkondersteuners jeugd. De praktijkondersteuners zijn in dienst bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en worden gefinancierd door de gemeente. Zij bieden opvoedingsondersteuning, kortdurende behandelingen en ondersteunen ouders en kinderen bij alle andere vragen rondom opvoeden en opgroeien. Waar nodig wordt doorverwezen naar passende hulp. Door de inzet van de praktijkondersteuners wordt ruim 70 procent van alle vragen in de huisartsenpraktijk opgelost.

Interviews

Praktijkondersteuner jeugd

Lonneke Houppermans werk 24 uur per week als praktijkondersteuner jeugd bij een huisartsenpraktijk in Haarlem en is in dienst van het CJG Haarlem. Zij spreekt wekelijks zo'n vijftien ouders en kinderen. 'Ouders en kinderen worden via de huisarts bij mij aangemeld. Het gaat dan vooral om ouders die vragen hebben over de opvoeding of zich zorgen maken om hun kind. Een huisarts heeft in principe maar 10 minuten voor een consult. Ik kan uitgebreid de tijd nemen. Vaak zijn enkele gesprekken voldoende', zegt Lonneke. 

Lees het interview met Lonneke

Projectleider vanuit CJG Kennemerland

Femke van het Nederend werkt als manager kwaliteit en innovatie bij CJG Kennemerland en is als projectleider betrokken bij de pilots. Zij maakt de vertaling van beleid en wetenschappelijke inzichten naar praktische en uitvoerbare projecten. Volgens Femke is bewust gekozen voor een praktijkondersteuner jeugd die op vaste dagen een eigen ruimte heeft in de huisartsenpraktijk. 'Het gaat over opvoeden en opgroeien, en daar horen vragen en zorgen van ouders en kinderen bij.' 

Lees het interview met Femke

Meer informatie

Lees op de site van Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie meer over de CJG-praktijkondersteuner in de regio Kennemerland.