Interview met Lonneke Houppermans - praktijkondersteuner jeugd

Lonneke Houppermans werkt 24 uur per week als praktijkondersteuner jeugd bij een huisartsenpraktijk in Haarlem en is in dienst van het CJG Haarlem. Zij spreekt wekelijks zo'n vijftien ouders en kinderen.

Het contact met mijn CJG collega’s helpt mij te blijven leren in mijn vak.
Lonneke Houppermans

Ondersteuning en meerwaarde praktijkondersteuner jeugd

'Ouders en kinderen worden via de huisarts bij mij aangemeld. Het gaat dan vooral om ouders die vragen hebben over de opvoeding of zich zorgen maken om hun kind. Een huisarts heeft in principe maar 10 minuten voor een consult. Ik kan uitgebreid de tijd nemen. Vaak zijn enkele gesprekken voldoende', zegt Lonneke.

Volgens Lonneke kunnen ouders en kinderen snel bij haar terecht en ervaren zij nauwelijks een drempel om hulp te accepteren, doordat ze 'gewoon' bij de huisarts zit. Ze geeft sommige behandelingen en ondersteuning zelf, waardoor ze weinig hoeft door te verwijzen. 'Ik kijk altijd samen met ouders wat goed gaat, wat beter kan en of ik hen verder kan helpen. Soms is specialistische hulp wel nodig. Samen met ouders bespreek ik dan wat de mogelijkheden zijn en indien nodig bied ik overbruggingszorg als er sprake is van een wachtlijst.'

Samenwerken met collega's en de huisarts

'Vaak kom ik samen met ouders tot de conclusie dat hulp in de thuissituatie helpend kan zijn en dan nodig ik een CJG-coach van het lokale team in de wijk uit bij het volgende gesprek'. Lonneke merkt dat bij inschakeling van het CJG het goed werkt om een warme overdracht te doen. Ze ziet dat dit laagdrempelig werkt en prettig is voor de ouders.

De samenwerking met huisartsen verloopt goed. 'Ik ben makkelijk bereikbaar voor de huisartsen in de praktijk en als ik vragen heb, kan ik altijd binnenlopen om even te overleggen. Andersom weten de artsen mij ook goed te vinden voor vragen of vermoedens van kindermishandeling of onveiligheid. Het komt ook voor dat we samen gesprekken voeren met gezinnen.'

Tips voor professionals

'Investeer als praktijkondersteuner jeugd, of soortgelijke functie, in de verbinding met het wijkteam of CJG. Aangezien je vooral op de huisartsenpraktijk aanwezig bent, is het belangrijk contact te houden. Het biedt meerwaarde om te sparren en kennis te delen met andere jeugdprofessionals. Het contact met mijn CJG collega's helpt mij te blijven leren in mijn vak.' Tot slot adviseert Lonneke andere professionals te investeren in bijscholing en reflectie omdat je als praktijkondersteuner jeugd veel verschillende opvoedvragen en problematieken tegenkomt.

Efat Armaghan

Armaghan Efat

medewerker inhoud