Interview met Femke van het Nederend - projectleider

Femke van het Nederend werkt als manager kwaliteit en innovatie bij CJG Kennemerland en is als projectleider betrokken bij de pilots met de praktijkondersteuners jeugd in gemeente Haarlem. Zij maakt de vertaling van beleid en wetenschappelijke inzichten naar praktische en uitvoerbare projecten.

De keuze voor een praktijkondersteuner jeugd

Alle huisartsenpraktijken in Haarlem die interesse hadden in een CJG praktijkondersteuner jeugd, konden deelnemen aan de pilot. Volgens Femke is bewust gekozen voor een praktijkondersteuner jeugd die op vaste dagen een eigen ruimte heeft in de huisartsenpraktijk. 'Het gaat over opvoeden en opgroeien, en daar horen vragen en zorgen van ouders en kinderen bij. Dus hebben we bewust gekozen voor een POH met kennis en ervaring op het gebied van jeugd in plaats van een POH GGZ. Het zijn hoog opgeleide professionals die ervaring hebben met interventies en kortdurende behandelingen. Wij hebben bijvoorbeeld een orthopedagoog generalist en een kinder- en jeugdpsycholoog in dienst als praktijkondersteuner jeugd', zegt Femke. 

Financiering praktijkondersteuner

De financiering van de praktijkondersteuners door de gemeente loopt tot 2020. Er zijn gesprekken met zorgverzekeraars over de mogelijkheden van de financiering, maar het is nog onzeker hoe het vervolg eruit komt te zien. Femke benadrukt dat dit behoorlijk ingewikkeld is. 'Alle gemeenten en deelnemende huisartsen zijn tevreden, de resultaten zijn positief, maar er moet wel geld zijn.'

Beter bereikbaar

Voor de pilot was het CJG niet goed zichtbaar voor huisartsen. Huisartsen verwezen in het algemeen naar de voor hen bekende aanbieders en waren nauwelijks bekend met de sociale kaart en ingekochte jeugdhulp. Door de inzet van de praktijkondersteuner jeugd krijgen huisartsen meer inzicht in de mogelijkheden van passende hulp in de regio voor ouders en kinderen.

'Ook voor jongeren is de drempel lager om in gesprek te gaan met een praktijkondersteuner. Hierdoor kun je jongeren preventiever helpen met een aantal gesprekken, zodat een verwijzing naar tweedelijns zorg vaak voorkomen kan worden', zegt Femke.

Tips voor gemeenten

'Durf als gemeente te experimenteren. Het werkt om een pionier te hebben die in het begin veel tijd investeert in het op gang brengen van de POH jeugd'. Femke vindt dat mailen niet genoeg is. 'Ik ben bij iedere huisarts langsgegaan. In tien minuten heb ik de huisartsen de voordelen uitgelegd van de inzet van een CJG praktijkondersteuner jeugd. Dat heeft bij ons goed geholpen.' Het inrichten van dit proces is maatwerk.

'Richt het in zoals het bij die betreffende huisartsenpraktijk past. Er is geen standaard protocol, werkwijze of stappenplan. In een groot gezondheidscentrum werk je anders dan in een kleine eenmanspraktijk.'

Tenslotte vindt Femke het essentieel om te evalueren met de huisartsen. 'Wij evalueren één à twee keer per jaar met een huisartsenpraktijk en uit deze evaluaties blijkt grote tevredenheid en enthousiasme over de inzet van POH jeugd'. 

Lees ook het interview met praktijkondersteuner jeugd Lonneke Houpermans.