De samenwerking in gemeente Epe

In de gemeente Epe was behoefte aan een betere samenwerking tussen huisartsen en het CJG. Om aan deze behoefte te voldoen ging de gemeente in gesprek met huisartsen, jeugdartsen en het CJG. Gezamenlijk kwamen ze op het idee dat een gezondheidszorgpsycholoog, in dienst bij het CJG, voor korte lijnen en een betere aansluiting tussen huisartsen en het CJG zou kunnen zorgen.

De gezondheidszorgpsycholoog kan zelf kortdurende begeleiding of behandeling bieden of doorverwijzen naar een andere organisatie of professional binnen het CJG, zoals de orthopedagoog of het (school)maatschappelijk werk.

Interviews

Huisarts

Han Wiechers is huisarts in de gemeente Epe en werkt samen met de gezondheidszorgpsycholoog van het CJG. Hij was niet goed bekend met het CJG, maar hij voelde wel de noodzaak om samen met de gemeente uit te zoeken hoe ze de jeugdzorg beter en goedkoper konden maken door beter samen te werken. Han vindt dat hij als huisarts echt wordt ontzorgd door de gezondheidszorgpsycholoog. 'Zij heeft meer tijd om in gesprek te gaan en kan goed inschatten wat er nodig is. Zij zorgt ervoor dat de patiënt snel op de juiste plek belandt', zegt Han.

Lees het interview met Han

Beleidsontwikkelaar jeugdzorg

Andrea van den Berg is beleidsontwikkelaar jeugdzorg bij de gemeente Epe en houdt zich al sinds 2015 bezig met de samenwerking tussen huisartsen, het CJG en de gemeente. Zij was betrokken bij het plan om een gezondheidszorgpsycholoog in te zetten en hier de financiële middelen voor vrij te krijgen. 'Alleen door alle partijen erbij te betrekken kan een pilot rond het verbeteren van de samenwerking een succes zijn', zegt Andrea. 

Lees het interview met Andrea