Interview met Han Wiechers - huisarts

Han Wiechers is huisarts in de gemeente Epe. Hij werkt samen met de gezondheidszorgpsycholoog van het CJG. Han was voor deze samenwerking niet goed bekend met het CJG, maar hij voelde wel de noodzaak om samen met de gemeente uit te zoeken hoe ze de jeugdzorg beter en goedkoper konden maken door beter samen te werken.

Je moet elkaar kennen, elkaars gezicht zien en regelmatig overleggen.
Han Wiechers

Meer grip op mogelijkheden

'Als we niet met elkaar aan de slag gaan om de kosten te beperken, dan kunnen kinderen straks niet meer terecht bij de jeugd-ggz. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de zorg betaalbaar te houden, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit', zegt Han.

Han wilde meer grip op de mogelijkheden om patiënten met opvoed- en opgroeiproblemen door te verwijzen. Hij vond het frustrerend dat bij doorverwijzing naar het CJG eerst een intake werd gedaan door een baliemedewerker, die vervolgens weer moest overleggen met een andere collega.

Keuze voor een gezondheidszorgpsycholoog

Om de samenwerking te verbeteren vond twee tot drie keer per jaar overleg plaats tussen huisartsen, jeugdartsen, de gemeente en een CJG-medewerker. Vanuit de huisartsen ontstond het idee voor een POH GGZ jeugd in de huisartsenpraktijk. De gemeente wilde juist kortere lijnen tussen het CJG en de huisartsenpraktijk. 'Vervolgens is met alle partijen besloten om een gezondheidszorgpsycholoog, in dienst bij het CJG, in te zetten voor de aansluiting tussen huisartsen en het CJG', zegt Han.

De gezondheidszorgpsycholoog heeft de ruimte om de samenwerking per huisartsenpraktijk vorm te geven. 'In mijn huisartsenpraktijk is het niet nodig dat de gezondheidszorgpsycholoog op een vast moment aanwezig is', vertelt Han. En dus werkt hij op een andere manier samen. 'Als ik een patiënt heb met problemen of vragen rondom opvoeden en opgroeien, kan ik via een beveiligde app de gezondheidszorgpsycholoog benaderen. Ik kan erop vertrouwen dat zij op korte termijn contact opneemt voor een afspraak met de patiënt.' Dat vertrouwen is volgens Han gaandeweg ontstaan.

Meerwaarde van de gezondheidszorgpsycholoog

Han vindt dat hij als huisarts echt wordt ontzorgd door de gezondheidszorgpsycholoog en hij benadrukt dat de psycholoog veel kennis heeft van het lokale veld. 'Zij heeft meer tijd om in gesprek te gaan en kan goed inschatten wat er nodig is. Zij zorgt ervoor dat de patiënt snel op de juiste plek belandt.'

Regelmatig ontvangt Han een schriftelijke terugkoppeling van de gezondheidszorgpsycholoog. Zij vraagt hiervoor om toestemming bij de patiënt. 'Wij werken met de Siilo Messenger, een beveiligde app. Zo kunnen wij makkelijk en veilig met elkaar communiceren.' Als de gezondheidszorgpsycholoog de patiënt verwijst naar een andere organisatie, dan krijgt Han niet altijd een terugkoppeling van die organisatie. 'Dat is soms lastig', zegt Han.

Tips voor een goede samenwerking

Het is voor Han een eyeopener dat voor een betere samenwerking met het CJG het niet nodig is dat de professional zijn of haar werk vanuit de huisartsenpraktijk doet. Korte lijnen zijn volgens hem belangrijk voor een succesvolle samenwerking. 'Je moet elkaar kennen, elkaars gezicht zien en regelmatig overleggen. Aanvankelijk zijn we begonnen met een overleg één keer in de vier weken. We benutten dit overleg ook om elkaar feedback te geven.' Daarnaast helpt het volgens Han als de gezondheidszorgpsycholoog flexibel is.

'We weten elkaar makkelijk te vinden en we overleggen nu ongeveer één keer in de zes weken. En als ik haar bel om te overleggen, komt ze gewoon langs', vertelt hij.

Efat Armaghan

Armaghan Efat

medewerker inhoud