Interview met Andrea van den Berg - beleidsontwikkelaar jeugdzorg

Andrea van den Berg is beleidsontwikkelaar jeugdzorg bij de gemeente Epe en houdt zich al sinds 2015 bezig met de samenwerking tussen huisartsen, het CJG en de gemeente. Zij was betrokken bij het plan om een gezondheidszorgpsycholoog in te zetten en hier de financiële middelen voor vrij te krijgen.

Elke inwoner is anders, elke huisarts is anders. Het werkt niet als je de samenwerking in een keurslijf giet.
Andrea van den Berg

Keuze voor een gezondheidszorgpsycholoog

'Als gemeente vonden we het belangrijk dat het CJG en huisartsen meer zouden samenwerken. Uit gesprekken met huisartsen bleek wat zij belangrijk vinden: een hoogopgeleide professional om snel en makkelijk mee te schakelen', vertelt Andrea. Een orthopedagoog of psycholoog sloot goed aan bij deze behoefte. 'We hebben hier vervolgens intensief over doorgepraat. Met als resultaat een uitgewerkt plan voor het inzetten van een gezondheidszorgpsycholoog vanuit het CJG, die zich volledig kan richten op de samenwerking met huisartsen.'

Samenwerking gezondheidzorgpsycholoog en huisarts

De gezondheidszorgpsycholoog is het eerste aanspreekpunt voor huisartsen. Andrea vertelt dat het per huisartsenpraktijk verschilt hoe de gezondheidszorgpsycholoog samenwerkt met de huisarts. 'De gezondheidszorgpsycholoog kan spreekuur houden bij een huisarts of structureel een overleg inplannen. Net wat het best aansluit bij de behoefte van de desbetreffende huisarts.'

'Naast dat de gezondheidszorgpsycholoog een goede aanvulling is op de expertise binnen het CJG, horen we ook positieve geluiden van huisartsen en verwijzen ze minder vaak rechtstreeks door naar de jeugd ggz.' Volgens Andrea kan de gezondheidszorgpsycholoog hulp bieden aan kinderen, zonder dat er een wachtlijst is. 'Voor veel kinderen waren een paar gesprekken met de gezondheidszorgpsycholoog voldoende. Van de honderd kinderen zijn tweeëntwintig kinderen naar de jeugd ggz verwezen. De rest is verder geholpen door het voorliggende veld.'

Dat de gezondheidszorgpsycholoog de ruimte heeft om de samenwerking per huisarts vorm te geven, is volgens Andrea de succesfactor. 'Elke inwoner is anders, elke huisarts is anders. Het werkt niet als je de samenwerking in een keurslijf giet.'

Tips voor gemeenten

'Ga het gesprek aan met huisartsen in de gemeente en luister naar wat zij belangrijk vinden in de samenwerking met het CJG of het wijkteam. Alleen door alle partijen erbij te betrekken kan een pilot rond het verbeteren van de samenwerking een succes zijn', zegt Andrea.

Volgens Andrea waren niet alle huisartsen direct enthousiast over de inzet van een gezondheidszorgpsycholoog. 'Zorg dat je commitment hebt van een paar huisartsen. Wanneer een huisarts echt gelooft in de aanpak en dit ook uitdraagt, helpt dat enorm. Het is een proces dat om tijd en investering vraagt. En als gemeente heb je ook een rol in de positionering van de gezondheidszorgpsycholoog.' Andrea ligt dit toe aan de hand van een voorbeeld: 'Als wij als gemeente in contact willen komen met een huisarts, doen we dat eigenlijk altijd via de gezondheidszorgpsycholoog. Zodat ze zoveel mogelijk wordt gezien door huisartsen en ze haar naam gaan herkennen.'

Investeer in doorontwikkeling en continuïteit

Wat Andrea als laatst wil meegeven is om te investeren in doorontwikkeling en continuïteit. 'Huisartsen wilden wel starten met de pilot, maar maakten zich tegelijkertijd zorgen om de continuïteit. Ze wilden niet investeren in een manier van samenwerken, zonder dat er een vervolg zou komen.' Andrea benadrukt dat het belangrijk is om bij positieve resultaten de intentie te hebben om de pilot uit te breiden voor langere duur en hier ook middelen voor vrij te maken.

Efat Armaghan

Armaghan Efat

medewerker inhoud