Praktijkondersteuner Jeugd in Steenwijkerland

Steenwijkerland is in 2017 begonnen met de pilot Praktijkondersteuner bij de huisarts (POH). De pilot had als doel om de deskundigheid op het gebied van jeugd-ggz in de eerste lijn te versterken. Deze POH-er biedt kortdurende behandeling (jeugd-ggz) in maximaal 10 gesprekken. Ook kan deze POH-er ADHD-medicatiebewaking bieden.

Wanneer er volgens deze jeugdprofessionals een langdurig behandeltraject nodig is, verwijst hij of zij door naar de jeugd-ggz. De professional werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts, is gedetacheerd vanuit een ggz-aanbieder en wordt betaald door de gemeente. Wanneer er volgens deze jeugdprofessionals een langdurig behandeltraject nodig is, verwijst hij of zij door naar de jeugd-ggz. De professional werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts, is gedetacheerd vanuit een ggz-aanbieder en wordt betaald door de gemeente. 

Resultaten tot nu toe

De ervaringen in deze pilot zijn positief:

  • 99 kinderen (en hun ouders) zijn bij de POH-ers geweest. Hiervan is 85 procent binnen de huisartsenpraktijk geholpen en is 15 procent doorverwezen naar de jeugd-ggz.
  • Bij 30 procent van de kinderen (en hun ouders) waren maximaal drie gesprekken met de POH-er voldoende. Bij bijna twee derde waren drie tot acht gesprekken voldoende.
  • Ouder zijn tevreden: ze geven gemiddeld een 8,2. 

Meer informatie

Lees meer in: