De jeugd-ggz na de Jeugdwet

Een onderzoek naar knelpunten en kansen

Vier jaar na invoering van de Jeugdwet is het werkveld, waaronder de jeugd-ggz, nog steeds in beweging. Er is nog geen eenduidige, door de verschillende partijen gedragen vertaling van de ambities van de Jeugdwet naar de praktijk van ondersteuning en hulp aan kinderen en gezinnen.

De jeugd-ggz opereert nog te veel als aparte sector binnen de jeugdhulp terwijl het juist de bedoeling van de Jeugdwet is integrale hulp en ondersteuning te bieden. Dat is een van de conclusies uit dit onderzoek naar de positie van de jeugd-ggz binnen het nieuwe stelsel van de jeugdhulp. De onderzoekers doen aanbevelingen over de toegang, triage, samenwerking, hoog-specialistische jeugd-ggz en leren.

omslag De jeugd-ggz na de Jeugdwet
Titel: 
De jeugd-ggz na de Jeugdwet. Een onderzoek naar knelpunten en kansen
Auteur: 
Nivel; Nederlands Jeugdinstituut
Jaar: 
Omvang: 
175 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie