Jeugd- en gezinswerker naast de huisarts in Zwolle

De jeugd- en gezinswerker (JWG) in Zwolle is in dienst bij het wijkteam en is aanwezig in de huisartsenpraktijk. Deze professional heeft specifieke kennis en ervaring op het gebied van jeugd en gezin. Waaronder kennis van 'alledaagse' opvoedvragen en kennis van psychiatrische problematiek.

De jeugd- en gezinswerker heeft geen 'ggz-bril' op, maar biedt opvoedhulp en kijkt naar de context, omgeving en onderlinge relaties van het kind en het gezin. De JWG kan een GZ-psycholoog consulteren bij twijfel over wel of niet inschakelen van gespecialiseerde hulp.

Resultaten

  • Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de ervaren opbrengst van de jeugd- en gezinswerker. Er is met drie ouders gesproken, twee huisartsen en twee jeugd- en gezinswerkers. Ook er is een focusgroep gehouden. De geïnterviewden zijn positief over de jeugd- en gezinswerker.
  • De jeugd- en gezinswerker kan een goede bijdrage leveren aan de opvoedsituaties in gezinnen. 

Meer informatie